Здравствените работници во Северна Македонија ги унапредуваат своите вештини за идентификување и помош на жртвите

31 мај – 1 јуни 2023 Скопје

Проактивното идентификување, помош и упатување на потенцијалните жртви на трговија со луѓе, вклучително и деца, е суштинско во борбата против трговијата со луѓе. За да ги поддржи локалните корисници во нивните напори за унапредување на идентификување, помош и упатување на потенцијалните жртви на...

Read More

Press Release

Заедничките заложби и соработката – клучни за поефективна борба против говорот на омраза

31 мај 2023 Скопје

Јавните власти и локалните чинители во областа на борбата против дискриминацијата и говорот на омраза повторно ја истакнаа својата поддршка и посветеност кон развивањето сеопфатни стратегии и активности во борбата против говорот на омраза и ги дискутираа главните наоди од Препораката на Комитетот...

Read More

Pedagogical institutions to take the leading role in the dissemination of democratic school culture in Bosnia and Herzegovina

18 May 2023 Jahorina

Representatives of pedagogical institutions in Bosnia and Herzegovina (BiH) including the Republican Pedagogical Institute of Republika Srpska, cantonal pedagogical institutes as well as the Pedagogical Institution of Brčko District participated in the joint meeting organised by the joint...

Read More

Importance of democratic citizenship and inclusive education highlighted at conference in Podgorica

24 May 2023 Podgorica

The significance of democratic citizenship and inclusive education in fostering social cohesion, active participation and equal opportunities for all participants of the education system was emphasised at the conference “Democratic citizenship and inclusive education”. The conference was held in...

Read More

Call for tenders: Purchase of services for conducting surveys on the attitude of citizens and public authorities towards discrimination in Serbia

24 Мay 2023 Serbia

Within the framework of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the Council of Europe is currently implementing the action on “Combating discrimination and promoting diversity in Serbia”. In that context, it is looking for a...

Read More

MEDIA ADVISORY: Democratic citizenship and inclusive education: conference to be held in Podgorica

19 May 2023 Podgorica

The conference „Democratic citizenship and inclusive education”, which is organised as part of the joint European Union and Council of Europe action "Quality education for all", will be held on Wednesday, 24 May, starting at 09:30 in Podgorica, at the CUE hotel in Podgorica. The opening remarks...

Read More

Improvement of quality education remains a priority for the education authorities in Bosnia and Herzegovina

11 May 2023 Sarajevo

Bosnia and Herzegovina continues its commitment to implement agreed education reforms with the support of the European Union (EU) and the Council of Europe (CoE), as reiterated during the first Advisory Board meeting of the new phase of the “Quality education for all” action, held in Sarajevo on...

Read More

Labour inspectors in Serbia increased capacities to detect labour trafficking

10 – 12 May 2023 Vrdnik

Twenty-two newly employed labour inspectors in Serbia successfully completed the two-day workshop on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labour exploitation, organised by the joint European Union and Council of Europe action “Strengthening anti-trafficking...

Read More

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМИНАР ЗА БОРБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈА И ГОВОР НА ОМРАЗА ВО ОХРИД!

10 МАЈ 2023 СКОПЈЕ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Програмската канцеларија на Совет на Европа во Скопје, во рамки на заедничките програми на ЕУ и Совет на Европа, „Хоризонтален инструмент III“ и „РОМАКТЕД Програма Фаза II“ со задоволство ги поканува сите млади луѓе да се пријават за нашиот „Летен семинар за борба против дискриминација и говор на...

Read More

Celebrating International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia in Albania

09 May 2023 Albania

The International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia - 17 May, was established in 2004 to draw the attention to the violence and discrimination experienced by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons. Young people in particular often face the challenge of being...

Read More

Со Првиот состанок на Управниот одбор отпочнаа активностите од проектот „Борба против омразата и нетолеранцијата во Северна Македонија“

26 април 2023 СКОПЈЕ

Европската Унија и Советот на Европа ќе продолжат да ги зајакнуваат капацитетите на локалните чинители во Северна Македонија за подобро да се адресираат прашања поврзани со антидискриминација, борба против говор на омраза и заштита на правата на ЛГБТИ лицата. Ова беше потенцирано за време на...

Read More

Level of discrimination against Roma and Egyptians still high in Montenegro, says Ombudsperson’s report

4 May 2023 Podgorica

The Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro (Ombudsperson) presented its 2022 Report on Roma and Egyptians in Montenegro at a conference supported by the European Union and the Council of Europe, held in Podgorica today. In his introductory speech, the Ombudsman Siniša Bjeković,...

Read More

The first Steering Committee meeting of the “Quality education for all” took place in Montenegro

20 April 2023 Podgorica

Representatives of the beneficiary institutions in the committee, namely the Ministry of Education, the Bureau for Educational Services, the Ethics Committee, the University of Montenegro, the Ministry of European Affairs, the Delegation of European Union in Montenegro all gathered in Podgorica...

Read More

Повик за набавка на комуникациски услуги за видливост и кревање на јавна свест

28 април 2023 година Северна Македонија

Во рамките на третата фаза на заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Хоризонтален иструмент за Западен Балкан и Турција“, Советот на Европа го спроведува проектот „Борба против омразата и нетолеранцијата во Северна Македонија“. Во тој контекст, Советот на Европа има потреба...

Read More

Council of Europe HELP online course on antidiscrimination launched for more than 60 lawyers in Albania

6 April 2023 Tirana, Albania,

Over 60 lawyers in Albania participated in the launch of the HELP course on Antidiscrimination taking place in Tirana. The hybrid event was organised by the EU/CoE Horizontal Facility action “Advancing the Protection from Discrimination in Albania” and “HELP in the Western Balkans” project funded...

Read More

Препораката на Комитетот на министри за борба против говор на омраза сега е достапна и на македонски јазик

април 2023 Северна Македонија

„Препораката CM/Rec(2022)16 на Комитетот на Министри за борба против говор на омраза“ сега е достапна и на македонски јазик. Препораката беше усвоена за време на годишната сесија во Торино во мај 2022 година и документот ги повикува владите да развиваат сеопфатни стратегии за спречување и борба...

Read More

European Union and Council of Europe continue promoting inclusion and equality in Bosnia and Herzegovina

4 April 2023 Sarajevo

Combating discrimination and hate speech, as well as promoting social cohesion in line with European standards are among the important issues that the European Union and the Council of Europe will continue promoting in the following four years in Bosnia and Herzegovina (BiH). This was announced...

Read More

Marking the International Women’s Day in Türkiye: Access to justice for women and girls during crisis and disasters

10 March 2023 Türkiye

On the occasion of the International Women’s Day, the joint action of the European Union and the “Fostering women’s access to justice in Türkiye” held an online panel about “Access to justice for women and girls during crisis and disasters”. Representatives of the Union of Turkish Bar...

Read More

Purchase of consultancy services: local experts in the field of combating discrimination, anti-racism, hate crime and hate speech in Serbia

30 March 2023 Serbia

The Council of Europe started implementing the joint European Union and Council of Europe action “Combating discrimination and promoting diversity in Serbia” on 1 January 2023. The action is part of the joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”. In that context, it...

Read More

Call for tenders: provision of communication and public relations, multimedia and graphic design services

30 March 2023 Montenegro

Within the framework of the European Union and Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the Council of Europe is currently implementing the action “Combating hatred and intolerance in Montenegro”. In this context, it is looking for a maximum of...

Read More