Работата во оваа област се фокусира на промовирање на слободата на изразување и слобода на медиумите во согласност со европските стандарди. Таа цели правни професионалци (судии, обвинители, адвокати), полициски власти, регулаторни органи за медиуми и владини тела надлежни за законодавството за медиуми и прашања поврзани со новинарството, како и медиумски актери (новинари, здруженија на новинари, саморегулаторни тела, студенти на право и новинарство и други медиумски организации).

Проект во рамките на тема IV: Слобода на изразување и слобода на медиумите Проект во рамките на тема IV: Слобода на изразување и слобода на медиумите
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Албанија - JUFREX 2   
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Босна и Херцеговина- JUFREX 2 
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Косово*- JUFREX 2 
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Црна Гора- JUFREX 2 
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Србија- JUFREX 2 
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија- JUFREX 2 
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите во Југоисточна Европа - JUFREX 2

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.