Improving the application of European standards in the field of freedom of expression and court reporting in Kosovo*

30 July 2020 Pristina

EU and Council of Europe are supporting media actors and institutions in Kosovo* and building their capacities to improve the application of European standards in the field of freedom of expression. The first thematic training workshop for media actors and other relevant stakeholders on good...

Read More

Further steps taken towards strengthening the procedural safeguards in criminal proceedings in Montenegro

30 July 2020 Podgorica

The European Union and the Council of Europe support the authorities of Montenegro in implementation of the EU legislation and relevant case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) on procedural safeguards in criminal proceedings. In this context, three main baseline studies were...

Read More

”Гласот на невидливата работна сила” во Северна Македонија

30 јули 2020 Cкопје

„Гласот на невидливата работна сила “ е новата кампања за подигање на свеста, која започна во Северна Македонија, по повод Меѓународниот ден за борба против трговијата со луѓе - 30 јули. Кампањата лансирана од страна на Здружението на новинари за човекови права, грантисти на заедничката акција на...

Read More

CALL FOR PROPOSALS: Support to local self-governments and/or CSOs for fighting discrimination - “Promotion of diversity and equality in Albania“

30 July 2020 Albania

Under the framework of the European Union/Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, and its action on “Promotion of diversity and equality in Albania”, the Council of Europe is launching a call for proposals with the aim to improve the...

Read More

Алгоритми и човекови права – предизвици со кои се соочуваме

Јули 2020 Скопје

Во светот на технолошки промени техниките за автоматска обработка на податоци, како на пример алгоритмите, не само што им овозможуваат на корисниците на интернет да бараат и пристапуваат до информации, туку и сѐ повеќе се користат во процеси за донесување одлуки што претходно биле целосно во...

Read More

Awareness is the first step towards protection of your labour rights!

27 July 2020 Belgrade

The best way to inform workers is to meet them as often as possible and thus provide them with information about their rights and ways to protect themselves from labour exploitation and potential trafficking for the purpose of labour exploitation. This was the main message of the online launching...

Read More

Electronic data management to be introduced in prisons in Bosnia and Herzegovina

28 July 2020 Sarajevo

The European Union and the Council of Europe continue to support the introduction of an electronic system for collecting, storing and exchanging prison-related data in Bosnia and Herzegovina. The new hardware equipment donated through the joint EU/CoE programme “Horizontal Facility for the...

Read More

Presentation of the Guideline for adjusting the learning process and participation of university students with disabilities

24 July 2020 Podgorica

The recent outbreak of COVID-19 has caused students with disabilities to be additionally vulnerable, due to the lack of comprehensive methodologies that would allow them to actively participate in learning processes. The action “Quality education for all in Montenegro” had decided to support the...

Read More

Parliament of Albania adopts amendments to the Electoral Code

24 July 2020 Tirana

The Parliament of Albania adopted amendments to the Electoral Code after a long period of consultation with political parties and civil society organisations and with the support of international partners. Through the joint Horizontal Facility II Action against economic crime in Albania, the...

Read More

For ambitious, yet actionable Human Rights Action Plans: Georgia and Turkey discuss their experience

23 July 2020 Ankara

How could Human Rights Action Plans contribute to more coherence, instead of multiplying policy documents? How could civil society’s role be embedded in the process? What is the ideal duration of an Action Plan? Here are some of the topics discussed by Georgian and Turkish representatives during...

Read More

Information technology being introduced in prisons in Bosnia and Herzegovina

23 July 2020 Sarajevo

Prison authorities in Bosnia and Herzegovina have commissioned the introduction of information technologies in prisons, in light of previous Council of Europe recommendations. Support to the authorities in this regard was provided by the joint European Union/Council of Europe action...

Read More

Плурализам во медиумската сопственост во новата медиумска средина – нова објавена студија

22 јули 2020 година Скопје

Концентрацијата на сопственоста на медиумите е едно од главните регулаторни прашања во либерализацијата на медиумските пазари во сите европски земји. Денес овие прашања добиваат ново значење во контекст на дигиталните технологии, конвергенцијата, ширењето на новите интернет медиуми и...

Read More

Влијание на здравствената криза врз слободата на изразување и слободата на медиумите

21 јули 2020 година Скопје

Слободата на изразување и слободата на медиумите се еден од приоритетите на Европската Унија и Советот на Европа во Западен Балкан. Заедничкиот проект на ЕУ/СЕ, Слобода на изразување и слобода на медиуми (ЈУФРЕКС) се фокусира на промовирање слобода на изразување и слобода на медиумите во...

Read More

Call for proposals: Support to self-government/or civil society organisations in fighting discrimination - “Promotion of diversity and equality in Bosnia and Herzegovina”

21 July 2020 Sarajevo

Under the framework of the European Union/Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”, and its action on “Promotion of diversity and equality in Bosnia and Herzegovina”, the Council of Europe is launching a call for proposals with the aim...

Read More

Нов ХЕЛП курс на тема Заштита и безбедност на новинар(к)ите достапен за јавноста

21 јули 2020 година Западен Балкан

Новиот ХЕЛП (HELP - Human Rights Education for Legal Professionals) курс на тема Заштита и безбедност на новинар(к)ите е сега достапен на ХЕЛП онјалн платформата. Курсот е изработен заедно со Одделот за информатичко општествоо при Советот на Европа, во рамки на проектот „Слобода на изразување и...

Read More

Civic Alliance raises awareness on discrimination issues during COVID-19 time by organising a webinar on human rights and launching a No Hate Speech social media campaign

17 July 2020 Podgorica

More than forty representatives of non-governmental organisations (NGOs), academia, judiciary, public administration and media took part in a webinar on human rights in the time of crisis organised by Montenegrin NGO Civic Alliance on 9 July. The webinar was organised within the grant awarded to...

Read More

Усвоено Упатство за креирање на протокол за упатувања и адресар на организации и институции

15 јули 2020 година Скопје

Властите во Северна Македонија се посветени на работење заедно на создавање на еден ефективен систем на упатување што ќе придонесе кон подобрување на пристапот до правдата. Ова беше нагласено на третиот состанок на Националното координативно тело за спроведување на Законот за бесплатна правна...

Read More

Втор состанок на Управниот одбор на проектот “Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија”

16 јули 2020 година Скопје

Вториот состанок на управниот одбор на проектот “Поддршка за подобар пристап до поквалитетни услуги за бесплатна правна помош во Северна Македонија” се одржа на 10 јули 2020 година како онлајн состанок. На состанокот се собраа претставници од Министерството за правда, Адвокатската комора,...

Read More

Професионалци од правната област ги подобрија своите вештини за обезбедување на заштита на жртвите на трговија со луѓе во Северна Македонија

15 јули 2020 Скопје

„Овој курс им обезбеди на судиите и обвинителите суштински теоретски и практични знаења за борбата против трговијата со луѓе, знаење кое е многу потребно во нашата секојдневна работа , бидејќи се справуваме со многу случаи на трговија со луѓе во одделот за организиран криминал“, изјави судија од...

Read More

Second Steering Committee Meeting of the action on “Promotion of diversity and equality in Bosnia and Herzegovina”

14 July 2020 Sarajevo

The action “Promotion of diversity and equality in Bosnia and Herzegovina“ organised its second Steering Committee Meeting on 14 July 2020. Bojana Urumova, Head of Council of Europe Office in Sarajevo, thanked the partners from the European Union and all institutions for being supportive in many...

Read More