Horizontal Facility дополнително ќе ја насочи борбата против корупцијата, перењето пари и финансирањето на тероризмот, што ќе вклучува мерки за решавање на транспарентноста на финансирање на политичките партии, системи за декларација на средства, национални проценки на ризик и развој на капацитети на единиците за финансиско разузнавање. Покрај тоа, во одредени активности на корисници ќе се посвети конкретно за корупцијата во образованието.

ПРОЕКТ ВО РАМКИТЕ НА ТЕМА II: Борба против корупцијата ПРОЕКТ ВО РАМКИТЕ НА ТЕМА II: Борба против корупцијата
  • Проект против економски криминал во Албанија 
  • Проект против економски криминал во Црна Гора 
  • Проект против економски криминал во Северна Македонија 
  • Проект против економски криминал во Југоисточна Европа и Турција 

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.