Horizontal Facility дополнително ќе ја насочи борбата против корупцијата, перењето пари и финансирањето на тероризмот, што ќе вклучува мерки за решавање на транспарентноста на финансирање на политичките партии, системи за декларација на средства, национални проценки на ризик и развој на капацитети на единиците за финансиско разузнавање. Покрај тоа, во одредени активности на корисници ќе се посвети конкретно за корупцијата во образованието.

actions under theme ii: fight against corruption actions under theme ii: fight against corruption
  • Проект против економски криминал во Албанија 
  • Проект против економски криминал во Црна Гора 
  • Проект против економски криминал во Северна Македонија 
  • Проект против економски криминал во Југоисточна Европа и Турција 

* Ова назначување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на ОБСЕ и мислењето на МСП за Косовската декларација за независност.