Back Serbia: protecting national minorities and preventing human trafficking

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union actions to strengthen the protection of national minorities and to prevent and combat trafficking in human beings in Serbia.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.