Veprimet në kuadër të Temës I: Sigurimi i drejtësisë Veprimet në kuadër të Temës I: Sigurimi i drejtësisë

 

*Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.