Përmirësimi i standardeve etike gjatë fushatës elektorale në Shqipëri dhe përgjegjësia e medias për të luftuar përdorimin e gjuhës së urrejtjes

20 Mars 2023 Tiranë

Gjatë fushatave elektorale rreziku i përdorimit të gjuhës së urrejtjes në media rritet dhe debatet e nxehta politike mund të ndikojnë në normat dhe standardet etike të një shoqërie demokratike. Trajtimi i kësaj teme dhe diskutimi mbi sfidat dhe zgjidhjet për të luftuar gjuhën e urrejtjes dhe...

Read More

Advancing support to justice institutions in Pristina to improve their efficiency and quality

15 March 2023 Pristina

The EU and Council of Europe joint action on “Strengthening the quality and efficiency of justice” (KoSEJ III) organised its first Steering Committee meeting with the participation of key partners and beneficiaries. Following welcoming remarks of Frank Power, Head of the Council of Europe Office...

Read More

Ministry of Interior and State Labour Inspectorate in North Macedonia sign a Memorandum of Co-operation on detection and referral of potential trafficking victims of labour exploitation

16 March 2023 Skopje

Under the European Union/Council of Europe co-operation initiative Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye and its activities “Preventing and combating human trafficking in North Macedonia” (2019 – 2022) and “Strengthening of the antitrafficking action in North Macedonia” (2023 –...

Read More

The action “Enhancing human rights protection for detained and sentenced person” launched in Montenegro

10 March 2023 Podgorica

The first Steering Committee meeting of a 48-month joint European Union/Council of Europe action on “Enhancing human rights protection for detained and sentenced person” took place on 10 March 2023. The meeting also marked the launch of the third phase of the “Horizontal Facility for the Western...

Read More

The action “Enhancing the human rights protection for detained and sentenced persons” launched in Serbia

9 March 2023 Belgrade

The first Steering Committee meeting of a 48-month joint European Union/ Council of Europe action on “Enhancing the human rights protection for detained and sentenced persons” took place on 9 March 2023. The meeting marked the launch of the third phase of the “Horizontal Facility for the Western...

Read More

Advancing justice and protecting victims' rights: successful launch of action in Montenegro

7 March 2023 Podgorica

The first steering committee meeting of the joint European Union and Council of Europe action "Strengthening accountability of the judicial system and enhancing protection of victims' rights in Montenegro" was held on 7 March 2023. The meeting brought together action beneficiaries involved in...

Read More

Rinovimi i bashkëpunimit për rritjen e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të personave të dënuar në Shqipëri

15 Mars 2023 Tiranë

Përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë, Avokatura e Shtetit dhe organizatat joqeveritare, së bashku me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës, u mblodhën në Tiranë për të rikonfirmuar angazhimin e tyre për...

Read More

New Communication Strategy of the Prosecution Service presented to state prosecutors in Montenegro

10 March 2023 Montenegro

The new Communication Strategy for the State Prosecution Office and Prosecutorial Council for the period 2023 – 2025 was presented to the state prosecutors in Podgorica, Budva and Berane on 22 February, 24 February and 1 March, respectively. The key elements, methods and communication messages...

Read More

Call for tenders: local consultancy services in the framework of the action “Quality education for all – Serbia”

10 March 2023 Serbia

Within the framework of the European Union and Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the action “Quality education for all – Serbia” is launching a call for local consultancy services. In this context, it is looking for providers in order to...

Read More

Authorities in North Macedonia engage to further enhance pre-release preparation and post-penal support

7 March 2023 Skopje

North Macedonia’s stakeholders discussed the needs and specifics of developing Standard Operating Procedures (SOP) on pre-release preparation and post-penal support, which should be designed in the upcoming period. Representatives of the Directorate for the Execution of Sanctions, the Ministry of...

Read More

Call for tenders: international consultancy services in the framework of the action “Quality education for all – Bosnia and Herzegovina”

9 March 2023 Bosnia and Herzegovina

Within the framework of the European Union and Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the action on “Quality education for all – Bosnia and Herzegovina” is launching a call for international consultancy services. In this context, it is looking...

Read More

Improving the Free Legal Aid System in North Macedonia – partners and beneficiaries discuss future milestones

7 March 2023 Skopje

In order to discuss the main milestones and agree with key actors and beneficiaries on the upcoming activities to advance free legal aid in North Macedonia, the 1st Steering Committee meeting of the EU and Council of Europe joint action “Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid...

Read More

Call for tenders: local consultancy services in the framework of the action “Quality education for all – Bosnia and Herzegovina”

7 March 2023 Bosnia and Herzegovina

Within the framework of the European Union and Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the action “Quality education for all – Bosnia and Herzegovina” is launching a call for local consultancy services. In this context, it is looking for...

Read More

Call for tenders: Consultancy services under the action “Strengthening anti-trafficking action in Serbia”

6 March 2023 Belgrade

The Council of Europe is currently implementing the joint European Union / Council of Europe action “Strengthening anti-trafficking action in Serbia”, as part of the joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”. In that context, it is looking for Provider(s) for the...

Read More

Establishing Model schools for democratic culture as part of the Quality education for all action in Serbia

6 March 2023 Vrdnik

As part of the Quality education for all action, a Beneficiary working group had a planning meeting from 2-4 March 2023. The goal of the meeting was to define the implementation framework and strategic compliance of the action with the policy and educational strategies and priorities of the...

Read More

Call for tenders: Consultancy services under the action “Towards an equal, inclusive, and tolerant Bosnia and Herzegovina”

3 March 2023 Bosnia and Herzegovina

The Council of Europe is currently implementing the joint European Union / Council of Europe action “Towards an equal, inclusive, and tolerant Bosnia and Herzegovina”, a part of the joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”. In that context, it is looking for...

Read More

Certificates awarded for successful completion of the legal clinic and HELP online courses on human rights

23 February 2023 Podgorica

The students and legal practitioners who participated in two Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) online courses and in the legal clinic, received their certificates on 23 February 2023. Over the period of one year, law students from three law faculties in Montenegro broadened...

Read More

Secretary General and EU Commissioner for Neighbourhood and Enlargement launch the Horizontal Facility III

27 February 2023 Brussels

Secretary General Marija Pejčinović Burić and European Union Commissioner for Neighbourhood and Enlargement Olivér Várhelyi have launched on 27 February 2023 the “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” 2023-2026 as well as the “Partnership for Good Governance” (PGG) 2023-2027:...

Read More

Institucionet shqiptare angazhohen për të trajtuar segregimin në shkolla

23 Shkurt 2023 Korçë

Përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore shqiptare u mblodhën në Korçë për të diskutuar mbi masat konkrete për avancimin e integrimit të fëmijëve rom dhe egjiptianë në arsim, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Ky aktivitet u organizua në funksion të një...

Read More

International consultancy services (legal and capacity building) to improve the legal aid system in North Macedonia

Within the framework of the European Union/Council of Europe co-operation initiative Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye, phase III, the Council of Europe is implementing the Action: “Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia”....

Read More