Back Skopje: increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity “CAPI”

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union action "Increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity - CAPI".

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.