Back Montenegro: fighting ill-treatment and impunity

Short film on the Horizontal Facility action “Fighting ill-treatment and impunity and enhancing the application of the European Court of Human Rights case-law on national level in Montenegro” and its results.

19 December 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.