Back Albania: combatting discrimination suffered by LGBTI people

"The meeting" a film to increase public awareness about discrimination suffered by LGBTI people in Albania. Part of the EU/CoE action to reduce discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Albania.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.