Back Регионална конференција за справување со радикализацијата во затворите во Западен Балкан

Зголемениот број насилни екстремистички престапници, вклучително и странски борци терористи, во затворите во Западен Балкан, повикува на преиспитување на постојните мерки и заеднички пристапи за справување со оваа категорија затвореници, заклучија учесниците на конференцијата „Олеснување на регионалната соработка за справување со радикализација во затвори и поддршка на властите за надминување на главните предизвици на казнено-поправните системи во регионот на Западен Балкан “, што се случи во Сараево на 22 октомври 2019 година.

Ова видео е изработено со финансиска поддршка од Европската унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се преземат за да го одразуваат официјалното мислење на која било страна.