Back Радикализација на Западен Балкан

Јуни 2021 година
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

Радикализацијата е сè поголем проблем во регионот на Западен Балкан. Ова анимирано видео, подготвено во рамките на заедничката акција на Европската унија / Совет на Европа „Јакнење на пенитенцијарните капацитети за справување со радикализацијата во затворите на Западен Балкан“, ги потенцира улогите на различните актери во обезбедувањето поддршка на радикализираните екстремисти и во спречувањето на понатамошно радикализирање во регионот на Западен Балканот.

Видеото е произведено со финансиска поддршка на Европската унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се сметаат за одраз на официјалното мислење на која било од страните.