Back Регионално претставување на Horizontal Facility II

ЕУ и Советот на Европа ќе продолжат да ги поддржуваат реформите во Западен Балкан и Турција во областа на човековите права, демократијата и владеењето на правото. Продолжението на заедничката програма „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција“ беше најавено на регионална конференција што се одржа во Скопје, Северна Македонија, на 9 октомври 2019 година.

Ова видео е изработено со финансиска поддршка од Европската унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се преземат за да го одразуваат официјалното мислење на која било страна.

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page