U nastavku se nalaze poveznice na pravne instrumente Vijeća Europe, mehanizme praćenja i druga tijela koja podupiru aktivnosti programa Horizontal Facility.