• Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Što je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja unutar sustava Vijeća Europe, o javnim politikama u područjima jačanja pravosuđa, suzbijanja gospodarskog kriminala, borbe protiv diskriminacije te promicanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kao i ustavna pitanja koja potpadaju pod mandat Europske komisije za demokraciju kroz pravo (poznate kao Venecijanska komisija). Takva stručnost pruža se uz puno poštovanje neovisnosti i funkcionalnih specifičnosti nadzornih mehanizama Vijeća Europe i pruža ključnu potporu za procese pristupanja EU-u. Ako postoje aktivnosti programa Horizontal Facility koje spadaju u područje interesa dotičnog korisnika, zahtjev za stručnim mišljenjem može se izravno prilagoditi tim aktivnostima.

 

Tko može podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a?

Ministri (i drugi članovi vlade), predsjednik parlamenta, čelnici parlamentarnih odbora, institucije pučkih pravobranitelja ili neovisne državne institucije dotičnog korisnika (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) mogu podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a.

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Europska unija kao i tijela Vijeća Europe (tj. Glavni tajnik, Odbor ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti), također mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Osim toga, zahtjeve za mišljenje amicus curiae Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.