Što je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) je alat putem kojeg Vijeće Europe pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama kao odgovor na konkretne zahtjeve u tematskim područjima: osiguravanje pravde; borba protiv gospodarskog kriminala; borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih skupina; sloboda izražavanja i sloboda medija; ustavna pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije. Ova podrška se pruža u potpunosti poštujući neovisnost i funkcionalne specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Europe i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja Europskoj uniji.

 

Tko može podnijeti zahtjev u okviru ECM-a?

Ministri (i drugi članovi vlade) ili predsjednik parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske mogu podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a.

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Europska unija kao i tijela Vijeća Europe (tj. Glavni tajnik, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti), također, mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Osim toga, zahtjeve za mišljenje amicus curiae Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

 Više informacija možete naći u lifletu ECM-a.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.