Rad u ovom tematskom području usredotočen je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policijskom radu, zdravstvenu skrb u zatvorima i zaštitu od mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjerenost na poboljšanje primjene sudske prakse Europskog suda za ljudska prava), migracijska pitanja, učinkovitost pravosudnih sustava (s fokusom na analizu pravosudnih statistika radi optimizacije sudske uprave) i/ili pravnu suradnju (koja je usredotočena na povećanje individualne neovisnosti sudaca i tužitelja i odgovornosti pravosudnog sustava).

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.