Rad u ovom tematskom području usredotočen je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policijskom radu, zdravstvenu skrb u zatvorima i zaštitu od mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjerenost na poboljšanje primjene sudske prakse Europskog suda za ljudska prava), migracijska pitanja, učinkovitost pravosudnih sustava (s fokusom na analizu pravosudnih statistika radi optimizacije sudske uprave) i/ili pravnu suradnju (koja je usredotočena na povećanje individualne neovisnosti sudaca i tužitelja i odgovornosti pravosudnog sustava).

Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde
 • Jačanje kvalitete i učinkovitosti pravosuđa u Albaniji (SEJ IV)
 • Poboljšanje zaštite prava vlasništva i olakšavanje izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u Albaniji (D-REX III)
 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji
 • Jačanje učinkovitosti i kvalitete pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiHSEJ)
 • Daljnje jačanje postupanja prema pritvorenim i osuđenim osobama u skladu s europskim standardima u Bosni i Hercegovini
 • Jačanje kvalitete i učinkovitosti pravosuđa na Kosovu* (KoSEJ III)
 • Jačanje odgovornosti pravosudnog sustava i unaprjeđenje zaštite prava žrtava u Crnoj Gori 
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih osoba u Crnoj Gori
 • Ka konsolidiranom i učinkovitijem sustavu besplatne pravne pomoći (FLA) u Sjevernoj Makedoniji
 • Jačanje kapaciteta zatvorskog sustava u Sjevernoj Makedoniji
 • Jačanje zaštite ljudskih prava u Srbiji
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih osoba u Srbiji
 • Jačanje zaštite ljudskih prava u kontekstu migracije u Turskoj
 • K boljoj evaluaciji rezultata pravosudnih reformi na Zapadnom Balkanu – II. faza „Dashboard Western Balkans II“
 • Jačanje suradnje na Zapadnom Balkanu u upravljanju nasilnim ekstremizmom u zatvorima i sprječavanje daljnje radikalizacije nakon puštanja na slobodu

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.