Kako funkcionira Horizontal Facility II?

Aktivnosti koje će poduzeti korisnici programa Horizontal Facility dizajnirane su na temelju preporuka koje potječu iz mišljenja monitoring / savjetodavnih tijela Vijeća Europe, a prioritetne su u skladu s potrebama pri pregovorima o proširenju Europske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup koji uključuje tehničku pomoć i pravne / političke savjete:

  • Tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trokutu“ Vijeća Europe  koji čine postavljanje standarda, nadgledanje i suradnja, a što predstavlja najveću komparativnu prednost Vijeća Europe. U tom smislu, mjere koje će se provoditi odnosit će se na nedostatke utvrđene od strane nadzornih / stručnih tijela Vijeća Europe za osiguranje pravde, borbe protiv gospodarskog kriminala, borbu protiv diskriminacije i slobodu izražavanja i slobodu medija, a s ciljem da se podrže korisnici programa Horizontal Facility u postizanju povećanja usklađenosti sa standardima Vijeća Europe. Osim toga, provedene aktivnosti imaju za cilj olakšati napredak pretpristupnih pregovora korisnika u pogledu provedbe poglavlja 23 i 24, gdje je to relevatno. To će se postići kroz razne aktivnosti, kao što su: seminari, obuke, procjene (na primjer, provođenje određenih dijelova zakonodavstva ili dokumenata politika institucionalnih aranžmana, te operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredaba / dokumenata politika / metodologija, smjernica / priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksa.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza pružit će ekspertizu unutar sustava Vijeća Europe kako bi se odgovorilo na zahtjeve za zakonodavnom ekspertizom i savjetima o politikama o osiguravanju pravde, borbi protiv gospodarskog kriminala i borbi protiv diskriminacije, kao i o slobodi izražavanja i medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat Europske komisije za demokraciju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). To će se raditi uz potpuno uvažavanje neovisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Europe i pružit će se ključna potpora procesima pridruživanja Europskoj uniji.

Glavni partneri u definiranju i provedbi ovog programa uključuju ‒ ovisno o relevantnoj temi ‒ ministarstva pravde, unutarnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudove, tužiteljske službe i tijela za nadzor sudova; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; ombudsmane; tijela za provedbu zakona; kazneno-popravne institucije; pravne profesionalce; organizacije civilnoga društva i obrazovne ustanove. Ministarstva vanjskih poslova i / ili institucije za europske integracije, ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

Tko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Europe, Europske unije, terenskih ureda Vijeća Europe, delegacija Europske unije i takozvanih koordinatora korisnika Horizontal Facility programa (službenici ministarstava vanjskih poslova ili ureda za europske integracije koje imenuju vlasti da djeluju kao fokalne točke za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Vijeća Europe, Europske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i koordinacija s drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osiguravat će sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regiji i osigurati opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građane regije Zapadnog Balkana i Turske.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.