Ovisno o  potrebi i prioritetu korisnika, rad u ovom području će se koncentrirati na podršku institucijama ombudsmana, inkluzivno obrazovanje (rješavanje rasizma, maltretiranja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sustavu), rješavanje problema trgovine ljudima (s fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i / ili diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.

Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije
 • Promocija različitosti i jednakosti u Albaniji    
 • Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED) u Bosni i Hercegovini
 • Promocija različitosti i jednakosti na Kosovu*  
 • Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED) Crnoj Gori
 • Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED)  u Srbiji 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Sjevernoj Makedoniji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Sjevernoj Makedoniji 
 • Jačanje zaštite ljudskih prava migranata i žrtava trgovine ljudima u Turskoj 
 • Poticanje sveobuhvatnog institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u obitelji u Turskoj 
 • Projekt za borbu protiv gospodarskog kriminala u jugoistočnoj Europi i Turskoj 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.