Ovisno o potrebama i prioritetima pojedinih korisnika, rad u ovom području koncentriran je na potporu institucijama pučkog pravobranitelja, uključivo obrazovanje (suočavanje s temama rasizma, uznemiravanja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sustavu, korupcija u obrazovanju), suočavanje s trgovinom ljudima (s fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i/ili kada se ona temelji na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.

Projekti u okviru teme III: Promicanje borbe protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih skupina
 • Unaprjeđenje zaštite od diskriminacije u Albaniji
 • K ravnopravnoj, uključivoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini
 • Kvalitetno obrazovanje dostupno svima – Bosna i Hercegovina
 • Borba protiv diskriminacije i mržnje
 • Borba protiv mržnje i netolerancije u Crnoj Gori
 • Kvalitetno obrazovanje dostupno svima – Crna Gora
 • Borba protiv mržnje i netolerancije u Sjevernoj Makedoniji
 • Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Sjevernoj Makedoniji
 • Borba protiv diskriminacije i promicanje različitosti u Srbiji
 • Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji
 • Kvalitetno obrazovanje dostupno svima – Srbija
 • Poticanje pristupa žena pravosuđu u Turskoj (WA2J Türkiye)
 • Pokusni projekt obrazovanja za digitalno građanstvo u Turskoj
 • Promicanje jednakosti i borba protiv rasizma i netolerancije na Zapadnom Balkanu
 • Pristup žena pravosuđu na Zapadnom Balkanu (WAJ)