Ovisno o potrebama i prioritetima pojedinih korisnika, rad u ovom području koncentriran je na potporu institucijama pučkog pravobranitelja, uključivo obrazovanje (suočavanje s temama rasizma, uznemiravanja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sustavu, korupcija u obrazovanju), suočavanje s trgovinom ljudima (s fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i/ili kada se ona temelji na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.