Natrag Albania: International conference on transparency of beneficial ownership

Short film on the international conference on transparency of beneficial ownership, held in Tirana, 30-31 October 2018.
Tirana 16 January 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.