Рад у овој тематској области фокусиран је на затворе и полицију (укључујући људска права у полицији, здравствену заштиту у затворима и мере заштите од тортуре и злостављања), стандарде људских права у правосуђу (са фокусом на унапређење примене судске праксе Европског суда за људска права), питања миграција, ефикасност правосудних система (са фокусом на анализу правосудне статистике ради оптимизације судске администрације) и/или правну сарадњу (која се бави повећањем индивидуалне независности судија и тужилаца и одговорности правосуђа).

Пројекти у оквиру теме I: Оснаживање правде

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.