Трговина људима посредством интернета и технологије

 верзија на српском језику (PDF 2.56 Mb)

Manual for police education on equality and non-discrimination 

 Bosnian version (PDF 12.7 Mb)

Gender analysis in earthquake areas: women’s access to justice and legal aid 

 English version (PDF 1.12 Mb)

 Turkish version (PDF 1.08 Mb)

Смернице за подстицање демократске културе: пакет материјала за менторске школе 

 верзија на енглеском језику (PDF 1.37 Mb)

 верзија на српском језику (PDF 6.24 Mb)

 

Водич за подстицање демократске културе у школама 

 верзија на енглеском језику (PDF 1.24 Mb)

 верзија на српском језику (PDF 1.39 Mb)

 Annual Report - Subgroup against Child Trafficking in North Macedonia

 Macedonian Version (PDF 2.62 Mb)

 

Guidance Note Framework for Measuring Access to Justice Including Specific Challenges Facing Women

 Enlgish Version (PDF 0.83 Mb)

 Albanian Version (PDF 0.81 Mb)

 Bosnian Version (PDF 0.81 Mb)

 Macedonian Version (PDF 0.87 Mb)

 Montenegrin Version (PDF 0.80 Mb)

 Serbian Version (PDF 0.85 Mb)

Референтни оквир компетенција за демократску културу – Смернице за високо образовање 

 верзија на српском језику (PDF 448 Kb)

Препорука CM/Rec(2022)21 Комитета министара Савета Европе: Спречавање и борба против трговине људима у сврху радне експлоатације (превод)

 верзија на албанском језику (PDF 8.91 Mb)

 верзија на македонском језику (PDF 19.9 Mb)

 верзија на српском језику (PDF 500 Kb)

GRETA Evaluation Report on North Macedonia: Third evaluation round - Access to justice and effective remedies for victims of trafficking in human beings (translation) 

 Macedonian version (PDF 876 Kb)

Online and technology-facilitated trafficking in human beings (translation) 

 Macedonian version (PDF 2.03 Mb)

Recommendation CM/Rec(2023)2 of the Committee of Ministers to member States on rights, services and support for victims of crime (translation) 

 Macedonian version (PDF 778 Kb)

ГРЕТА Евалуациони извештај за Србију: Трећи круг оцењивања – Приступ правди и делотворна правна заштита жртава трговине људима

 верзија на српском језику (PDF 1.42 Mb)