• Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Шта је Механизам за координацију експертиза?

Механизам за координацију експертиза служи за пружање законодавне експертизе и саветодавних мишљења у оквиру система Савета Европе, о јавним политикама у областима оснаживања правде, сузбијања привредног криминала, борбе против дискриминације и промовисања и заштите слободе изражавања и слободе медија, те уставним питањима која спадају у мандат Европске комисије за демократију путем закона (познате као Венецијанска комисија). Оваква експертиза се пружа уз потпуно уважавање независности и функционалних специфичности механизама праћења Савета Европе и пружа кључну подршку процесима придруживања ЕУ.

Уколико се неки од пројеката у оквиру програма Horizontal Facility бави темом под којом постоји потреба за експертизом, захтев за експертско мишљење се може обезбедити директно кроз пројекат.

 

Ко може да поднесе захтев за добијање стручног мишљења у склопу Механизма за координацију експертиза?

Министри/министарке (и други чланови/чланице владе), председник/председница парламента, шефови или шефице парламентарних комитета, институције омбудсмана или независне државне институције Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Црне Горе, Северне Македоније, Србије и Турске, могу да поднесу захтев за стручно мишљење у склопу Механизма за координацију експертиза.

Осим тога, када је реч о питањима која спадају у област надлежности Венецијанске комисије, захтев за пружање помоћи у оквиру Механизма такође могу да поднесу и Европска унија, као и органи Савета Европе (нпр. генерални секретар, Комитет министара, Парламентарна скупштина и Конгрес локалних и регионалних власти).

Поред тога, уставни судови корисница програма могу поднети захтеве за издавање amicus curiae упутстава Венецијанске комисије.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.