Horizontal Facility је усмерен на сузбијање корупције, привредног криминала, прања новца и финансирања тероризма, као и на борбу против еколошког криминала, укључујући мере за транспарентност финансирања политичких партија, система пријављивања имовине, националног ризика и процене и развоја капацитета финансијско-обавештајних јединица.