У зависности од потреба и приоритета појединачних корисника, рад у овој области се концентрише на подршку институцијама омбудсмана, инклузивно образовање (бављење питањима расизма, малтретирања, сегрегације и екстремизма у образовном систему, корупцијом у образовању), бављење трговином људима (са фокусом на помоћ жртвама трговине људима), сузбијање дискриминације националних мањина и/или када је заснована на сексуалној оријентацији или родном идентитету.

Пројекти у оквиру теме III: Борба против дискриминације и заштита права осетљивих група