Рад у овој области фокусиран је на промовисање слободе изражавања и слободе медија у складу са европским стандардима. Циљна група су правници и правнице (судије/суткиње, тужиоци/тужитељке, адвокати/адвокатице), полицијски органи, регулаторна тела за медије и државна тела задужена за медијско законодавство и питања у вези са новинарством, као и медијски актери (новинари/новинарке, удружења новинара, саморегулаторна тела, студенти и студенткиње права и новинарства и друге медијске организације). Теме заштите података и приступа јавним информацијама су од посебног интереса у оквиру теме заштите слободе изражавања и медија.