Шта је Horizontal Facility II?

Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску (Horizontal Facility II) је иницијатива за сарадњу Европске уније и Савета Европе за Западни Балкан и Турску. То је један од резултата Изјаве о намери коју су 1. априла 2014. године потписали генерални секретар Савета Европе и комесар Европске уније за европску политику суседства и преговоре о проширењу, којом су се обе организације сложиле да додатно ојачају сарадњу на кључним подручјима од заједничког интереса.

Прва фаза програма обухватала је различите иницијативе специфичне за кориснике као и регионалне иницијативе, а трајала је од 2016. до 2019. године. Друга фаза програма (у вредности од око 41 милион евра за период од 2019. до 2022. године) је заснована на резултатима из прве фазе и проширена је на тематска подручја од кључне важности за регион - слободу изражавања и слободу медија.

Друга фаза програма обухватиће активности у Албанији, Босни и Херцеговини, Косову*, Црној Гори, Северној Македонији, Србији, као и у Турској, а регионална димензија програма ће бити ојачана. Механизам за координацију експертиза који пружа законодавну експертизу и савете о политикама унутар система Савета Европе, остаће важан део програма и доступан свим корисницима.

 

Колико ће дуго трајати Horizontal Facility II?

Horizontal Facility је програм који Савет Европе спроводи од маја 2019. године до 2022. године.

 

Колико ће коштати Horizontal Facility II?

Вредност овог програма је 41 милион евра (85% финансира ЕУ, 15% Савет Европе).

 

Чиме ће се бавити Horizontal Facility II?

Кроз Horizontal Facility, Европска унија и Савет Европе, помоћи ће корисницима на Западном Балкану да у оквиру процеса проширења ускладе своје стандарде са стандардима Савета Европе као и правним тековинама Европске уније. Horizontal Facility се ослања на јединствене методе рада Савета Европе, при чему прилагођене активности техничке сарадње темељене на закључцима и препорукама надзорних тела Савета Европе, истичу подручја у којима су потребна побољшања у законодавству и политикама корисника како би се успоставила усклађеност са споразумима Организације и другим стандардима.

Теме обухваћене програмом Horizontal Facility укључују:

  • Спровођење правде;
  • Сузбијање привредног криминала;
  • Борбу против дискриминације и заштиту права осетљивих група (укључујући ЛГБТИ, мањине и Роме) и
  • Слободу изражавања и слободу медија.

Све ове теме су кључни приоритети двају организација за регион Западног Балкана и Турску.

Све активности програма Horizontal Facility ће се бавити свеобухватним приступом питањима као што су родно интегрисање, заштита мањина и рањивих група и предвиђају ангажман организација цивилног друштва у спровођењу програма Horizontal Facility.

 

 

Ова веб страница је израђена уз помоћ средстава заједничког програма Европске уније и Савета Европе. Ставови изражени на овој страници ни у ком случају не изражавају званичне ставове Европске уније и Савета Европе.

 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.