БЕЗБЕДНОСТ НОВИНАРА
Иза наслова: Напади, претње и притисци на новинаре у Србији

 верзија на енглеском језику (PDF 616 Kb)

 верзија на српском језику (PDF 572 Kb)

Towards coregulation of harmful content online in Bosnia and Herzegovina 

 English version (PDF 964 Mb)

 Bosnian version (PDF 1.20 Mb)

Приручник о европском праву заштите података 

 верзија на српском језику (PDF 3.71 Mb)

Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским стандардима 

 верзија на енглеском језику (PDF 1.00 Mb)

 верзија на српском језику (PDF 1.07 Mb)

Водич кроз судску праксу Европског суда за људска права - заштита података

 верзија на српском језику (PDF 1.98 Mb)

 Recommendation CM/Rec(2022)4 of the Committee of Ministers to member States on promoting a favourable environment for quality journalism in the digital age

 Macedonian Version (PDF 1.83 Mb)

 

Истраживање о медијској писмености деце предшколског узраста у Србији

 верзија на енглеском језику (PDF 612 Kb)

 верзија на српском језику (PDF 656 Kb)

Recommendation CM/Rec (2022) 16 on Combating Hate Speech (translation) 

 Macedonian version (PDF 1.95 Mb)

Concept Note of the Campaign for Safety of Journalists

 Macedonian Version (PDF 1.69 Mb)

 

Assessment: Economic vitality and sustainability of the audio-visual media industry in the digital environment in North Macedonia

 Enlgish Version (PDF 1.6 Mb)

 Macedonian Version (PDF 1.7 Mb)

 

 Guide to Article 10 of the European Convention of Human Rights — Freedom of Expression
(translation)

 Albanian version (PDF 2.39 Mb)

 Analysis of the case-law on freedom of expression and safety of journalists

 English version (PDF 1230 Kb)

 Macedonian version (PDF 1380 Kb)