Назад Albania: International conference on transparency of beneficial ownership

Short film on the international conference on transparency of beneficial ownership, held in Tirana, 30-31 October 2018.
Tirana 16 January 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.