Назад Serbia: Fostering a democratic school culture

A short film on the results of the Horizontal Facility Action on fostering a democratic school culture in Serbia.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.