Guide on Article 17 of the European Convention on Human Rights 

 Serbian version (PDF 2.61 Mb)

Media regulatory authorities and media pluralism 

 English version (PDF 1.45 Mb)

 Serbian version (PDF 5.33 Mb)

 Macedonian version (PDF 2.34 Mb)

Study on political advertising

 Montenegrin version (PDF 1.07 Mb)

Liria e shprehjes në kohë krize

 Versioni Maqedonisht (PDF 327 Kb)

Fotografi libri rreth medias

 Versioni Serbisht  (PDF 2 009 Kb)

Guidë mbi mbrojtjen e gazetarëve

 Versioni Serbisht (PDF 1 536 Kb)

Si prindërit mund të mbështesin fëmijët në botën e medias

 Versioni Serbisht (PDF 302 Kb)

Seminari: Lodrat Optike 

 Versioni Serbisht PDF 732 Kb)

Barazia gjinore dhe liria e shprehjes në Bosnjë dhe Herzegovinë

 Versioni Anglisht (PDF 2 659 Kb)

Pluralizmi I pronësisë së medias në një mjedis të ri mediatik

 Versioni Anglisht (PDF 3 701 Kb)

 Versioni Maqedonisht (PDF 4 327 Kb)

Dezinformimi dhe fushatat elektorale

 Versioni Maqedonisht (PDF 6 810 Kb)