Përmirësimi i së drejtës për punësim, arsim dhe shëndetësi për komunitetin LGBTI në Shqipëri

21 maj 2024 Tiranë

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Bifobisë dhe Transfobisë (IDAHOT) në Shqipëri, u organizua një diskutim i rëndësishëm publik mbi aksesin në shërbimet për personat e komunitetit LGBTI nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me mbështetjen...

Read More

Support for North Macedonia’s Directorate for Execution of Sanctions in setting framework for Prison Police intervention teams

20-21 May 2024 Skopje

A working group of experienced prison officials and senior representatives of Directorate for the Execution of Sanctions met on 20-21 May 2024 in Skopje, to discuss the regulations of Prison Police intervention teams. Introduced as a novelty by the latest amendments to the Law on the Execution of...

Read More

Gjykata e Lartë nxjerr botimin më të ri mbi harmonizimin e praktikës gjyqësore në Shqipëri

14 Maj 2024 Tiranë

Harmonizimi i praktikës gjyqësore vendase, në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), është thelbësor për forcimin e sigurisë juridike dhe parimeve të shtetit të së drejtës. Ky harmonizim përfaqëson një nga prioritetet e projektit të Bashkimit...

Read More

Gender-responsive legal practices in Türkiye – what does it mean for legal professionals?

15 May 2024 Ankara

An international panel on gender-responsive legal practices was organised on 15 May in Ankara, Türkiye as part of the 75th anniversary of the Council of Europe and the 20th anniversary of the establishment of the Council of Europe Programme Office in Ankara. The panel aimed to provide an overview...

Read More

Prokurorë të Ballkanit Perëndimor shkëmbejnë eksperiencat mbi efikasitetin dhe cilësinë në një seminar rajonal të zhvilluar në Tiranë

15-16 MAJ 2024 VLORE, SHQIPERI

Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) në bashkëpunim me Këshillin Konsultativ të Prokurorëve Evropianë (CCPE) organizoi më 15 dhe 16 maj në Vlorë, një seminar shumëpalësh të nivelit të lartë për prokuroritë e Shqipërisë, Bosnjes dhe Hercegovinës dhe Kosovës* me fokus në...

Read More

Police managers in Bosnia and Herzegovina affirm manuals on interviewing and public gatherings

16 - 17 May 2024 Zenica

The new methodology for conducting police interviews and operational procedures for policing public gatherings were the key issues discussed at the meeting of 55 most senior police officials at their 3rd annual co-ordination meeting held on 16-17 May 2023 in Zenica, Bosnia and Herzegovina (BiH)....

Read More

Enhancing media pluralism: Serbia's new by-laws

15 May 2024 Belgrade

In today’s digital age where the media shapes societal perceptions, effective regulatory frameworks are paramount. With the support of the European Union and the Council of Europe, the Serbian Regulatory Authority for Electronic Media (REM) recently introduced Rulebooks (by-laws) which aim to...

Read More

Judges and State Prosecutors in Montenegro enhanced their knowledge on judicial and prosecutorial ethics and discipline

7 - 8 May 2024 Podgorica

Judicial ethics and principles of professional conduct represent a cornerstone of judicial accountability and professionalism, which needs to be widely promoted among judges and prosecutors, including through judicial training frameworks. Over the course of the workshop held on 7 - 8 May, 35...

Read More

Day of Education for Democratic Culture marked by mentor school “Veljko Dugosevic” from Turija

10 May 2024 Turija

Mentor school for Democratic Culture, “Veljko Dugosevic” from Turija, together with their mentees, elementary school “Slobodan Jovic” from Voluja, marked the Day of Education for Democratic culture in Kaona. The goal of the day was to bring students, local community, and parents together and show...

Read More

Brezat e rinj të gazetarëve mësojnë si të luftojnë gjuhën e urrejtjes në media

8 Maj 2024 TIRANE, SHQIPERI

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë i Universitetit të Tiranës mbajti një leksion të hapur me fokus gjuhën e urrejtjes, duke mbledhur studentë të gazetarisë dhe ekspertë për të diskutuar mbi luftën kundër gjuhës së urrejtjes, veçanërisht në media. Organizuar nga Aleanca kundër Gjuhës së...

Read More

Online course on hate speech now available for civil servants of Bosnia and Herzegovina and as an open source to public

26 April 2024 Bosnia and Herzegovina

The Civil Service Agency of Bosnia and Herzegovina (Agency) with the support of the European Union and the Council of Europe, launched in April 2024 the first online course for civil servants on recognising and responding to cases of hate speech. The course, based on an earlier developed Manual,...

Read More

Strengthening prosecutorial ethics and integrity in Montenegro

26 April 2024 Podgorica

„Disciplinary responsibility is not an internal matter of the prosecution and does not only concern the interests of the prosecutor and the Prosecutorial Council. It is a matter of public interest, closely related to the transparency, accountability and quality of justice, and inseparable from...

Read More

Launching the development the first National Strategy for Protecting Victims' Rights in Montenegro

24 April 2024 Podgorica

Montenegro has initiated the development of its National Strategy for safeguarding victims' rights, aiming to establish a framework for systematic protection and support, especially for the most vulnerable groups. With the support of the EU and Council of Europe, the inaugural co-ordination...

Read More

CORRIGENDUM - Call for proposals – CSO grants for supporting women’s access to justice in Türkiye

29 April 2024 ANKARA

Within the framework of the action on “Fostering women’s access to justice in Türkiye” implemented under the joint European Union (EU) and Council of Europe (CoE) Programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” (Horizontal Facility), the Council of Europe is launching a call...

Read More

Exchange of experiences between the high courts of Italy and Albania on harmonisation of judicial practices

25 April 2024 Italy

A delegation of the Albanian High Court paid a study visit on 22-24 April, at the Italian Supreme Court of Cassation to exchange experiences on harmonization of judicial practices in line with international standards, in particular the European Court of Human Rights (ECtHR). They explored the...

Read More

University students in Türkiye trained on gender-sensitive legal practices

25 April 2024 Online course

The joint European Union/Council of Europe action “Fostering women's access to justice in Türkiye” launched the Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) course on "Access to justice for women" to run between 23 February- 22 April 2024. It aimed to increase knowledge and skills of...

Read More

Fostering effective rehabilitation and reintegration support for violent extremist prisoners and prisoners at risk of radicalisation in the Western Balkans region

24 - 25 April 2024 Tirana

Equipping violent extremist prisoners and prisoners at risk of radicalisation with practical skills and qualifications that enhance their employment prospects after release and providing them with multi-agency support upon release is crucial for their effective rehabilitation and reintegration....

Read More

First group of pilot schools in Bosnia and Herzegovina prepared to become resource centers for democratic culture

23 - 25 April 2024 Bijeljina

The third and final activity for teachers from seven pilot schools in Bosnia and Herzegovina (BiH), organised within the joint European Union/Council of Europe action “Quality education for all”, took place in Bijeljina from 23 to 25 April. Forty primary and secondary teachers participated in the...

Read More

Improved capacities of public prosecutors to implement European Court of Human Rights standards in their decisions

24 April 2024 Belgrade

The first of four planned meetings for public prosecutors on how to refer to standards and case-law of the European Court of Human Rights (ECtHR) in prosecutorial acts and on proper ways to quote ECtHR decisions, took place in Belgrade on 24 April. The meetings are organised by the joint European...

Read More

Lawyers from İzmir enhance their knowledge on human rights standards on immigration detention

19 – 20 April 2024 İZMİR

The joint European Union/Council of Europe action “Strengthening the human rights protection in the context of migration in Türkiye”, in co-operation with the Union of Turkish Bar Associations, continue to support lawyers from local Bar Associations across Türkiye. Sixteen lawyers from the İzmir...

Read More