Agency for Treatment of Property in Albania capacitated to implement new legislation

September 21-22, 2023 Korça

In the framework of the EU and Council of Europe continuous assistance to relevant public authorities in Albania to further align the legislation and practice in the field of property rights with the European Court of Human Rights standards, a two-day workshop was organised in Korça with the...

Read More

Training on “Human rights and migration” and “How to convey children-friendly information to migrant children” held in Antalya

18 - 20 September 2023 Antalya

The first round of the training programme on “Human rights and migration” and “How to convey children-friendly information to migrant children” was held in Antalya between 18-20 September 2023. The 3-day training was organised in the framework of the joint European Union/Council of Europe action...

Read More

Stafi mjekësor dhe psiko-social u afësua për të zhvilluar plane trajtimi multidisiplinar për pacientët forensikë

19-20 Shtator 2023 Tiranë

24 profesionistë nga 5 IEVP në Shqipëri dhe përfaqësues nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve rritën kapacitetet e tyre në ofrimin e një vlerësimi të thelluar për të zhvilluar një Plan Trajtimi Individual multidisiplinar. Si personeli mjekësor ashtu edhe ai psiko-social rriti njohuritë e tyre...

Read More

Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri mbështeten në procesin e përgatitjes së ankesave për rastet e diskriminimit

18-20 Shtator 2023 Tiranë, Durrës, Shkodër

Personat me aftësi të kufizuara përballen çdo ditë me diskriminim dhe barriera që kufizojnë gëzimin e plotë të të drejtave dhe lirive të njeriut. Fuqizimi i tyre për të mbrojtur dhe referuar shqetësimet e tyre dhe rastet diskriminuese është thelbësor jo vetëm për të dëgjuar zërin e tyre, por edhe...

Read More

For your rights, towards European standards: EU and Council of Europe to continue supporting reform processes in Serbia

20 September 2023 Belgrade

Continuous efforts by the authorities to align with European standards are crucial for improving lives of people in Serbia, and to this end the European Union (EU) and Council of Europe (CoE) will keep supporting the reform processes in Serbia. Thanks to the co-operation with the joint EU/CoE...

Read More

Komunikim për mediat

Ndikimi i gjuhës së urrejtjes në diskursin publik diskutohet në Prishtinë

20 Shtator 2023 Prishtinë

Pjesëmarrësit në konferencën e nivelit të lartë në Prishtinë arritën në përfundimin se: “Gjuha e urrejtjes është një formë e dhunës, e cila nuk duhet të ketë vend në diskursin publik dhe adresimi i saj kërkon një qasje të shumëanshme që përfshin bashkëpunim të ngushtë ndërmjet autoriteteve...

Read More

NJOFTIM PER MEDIAT: Konferenca e nivelit të lartë “Gjuha e urrejtjes në diskursin publik” do të organizohet në Prishtinë

19 Shtator 2023 Prishtinë

Konferenca me titull “Gjuha e urrejtjes në diskursin publik”, do të organizohet të mërkurën, 20 shtator 2023, duke filluar nga ora 9:30, në ambjentet e Swiss Diamond Hotel në Prishtinë, në kuadër të projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Luftimi i diskriminimit...

Read More

Survey on media literacy among preschool children in Serbia provides important insight

18 September 2023 Serbia

With the support of the European Union and the Council of Europe and in collaboration with Serbia's Regulatory Authority for Electronic Media (REM), a comprehensive study delving into the media literacy of preschool children has yielded valuable insights, redefining our understanding of how the...

Read More

MEDIA ADVISORY: For your rights, towards European standards: First Meeting of the Horizontal Facility Beneficiary Steering Committee

18 September 2023 Belgrade

The First Meeting of the Beneficiary Steering Committee of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, will be held on Wednesday, 20 September 2023, from 9:30h onwards, at the hotel Crowne Plaza (Vladimira Popovića 10). Opening...

Read More

Media Regulatory Authority in Serbia empowered for impactful outreach on media literacy

13 - 14 September 2023 Belgrade

In an ongoing commitment of the European Union and the Council of Europe to bolster the Regulatory Authority for Electronic Media in Serbia (REM) and advance media literacy in alignment with European standards, a two-day training for trainers session was successfully conducted, for the employees...

Read More

Training on child protection in the context of migration organised in Ankara

6 - 8 September 2023 Ankara

The first round of the training programme on Child protection in the context of migration was held in Ankara on 6-8 September 2023. The 3-day training was organised in the framework of the joint European Union/Council of Europe action “Strengthening the human rights protection in the context of...

Read More

Best practices on investigating child trafficking cases for forced begging shared among professionals from North Macedonia and Bosnia and Herzegovina

6 September 2023 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Preventing and combating forced begging, as a form of child trafficking remains an important priority for the authorities in the Western Balkans region where these children may be subject to physical and psychological abuse, cannot attend school and suffer from social injustice. This form of...

Read More

Quality education for all Serbia – second Steering Committee meeting held in Belgrade

8 September 2023 Belgrade

Members of the Steering Committee for “Quality education for all” action in Serbia held their second meeting in Belgrade on 7 September 2023. The meeting was attended by representatives of the Ministry of Education, the Institute for Improvement of Education, the Institute for Education Quality...

Read More

Ambasadorët e rinj evropianë në pararojë të luftës kundër gjuhës së urrejtjes

31 Gusht 2023 Online

Brezi i ri i Ambasadorëve të Rinj Evropianë vazhdon të luajë një rol themelor në luftën kundër gjuhës së urrejtjes në rajonet e Ballkanit Perëndimor dhe Vendet e Lindjes. Në një seri seminaresh online, më shumë se 50 Ambasadorë të Rinj Evropianë përfunduan programin e trajnimit mbi luftën kundër...

Read More

Increasing lawyers’ awareness on gender responsive legal aid in disaster situations

5 September 2023 Online training session

The Human Rights Education for Legal Professionals (HELP) course on "Access to justice for women", was translated and adopted to the local context in 2022 during the first phase of the action “Fostering women’s access to justice in Turkey”. Now in 2023 this course has been complemented with a...

Read More

Discussing minority protection and kin states engagement in Serbia

4 September 2023 Belgrade

A scoping paper on kin-states’ engagement and its impact on the protection of national minorities, with particular reference to Serbia, was presented during the Annual Summer School on National Minorities in Border Regions of the European Centre for Minority Issues (ECMI), on 30 September in...

Read More

Schools in Bosnia and Herzegovina take another step in becoming resource centers for democratic school culture

28 August 2023 Sarajevo

The joint European Union/Council of Europe action “Quality education for all” continues to support schools across Bosnia and Herzegovina to become resource centers for democratic culture. From 21 to 24 August the action organised parallel activities for students as well as members of school...

Read More

"Leave a Trace" caravan travelled to Kavadarci to engage youth for an equal society

23 AUGUST Kavadarci

The main square in Kavadarci was the main scene where the fifth of the series of events “Come and tell your story - Leave a mark” took place to raise awareness for an equal and diverse society. Representatives of the central and local government, met with youth but also local residents to...

Read More

Assessment on economic vitality and sustainability of the audio-visual media industry in the digital environment in North Macedonia reveals important findings

25 August 2023 Skopje

The media have a particular role in the process of democratic, cultural, social, and economic development for every society, which is why the adoption, and the appropriate implementation of media public policy bears crucial relevance. The latest “Assessment: Economic vitality and sustainability...

Read More

Call for tenders: Purchase of consultancy services for development of the second phase of the Software for appointment of ex-officio lawyers for the Bar Association of North Macedonia

24 August 2023 North Macedonia

Within the framework of the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”, the Council of Europe is currently implementing the action on Towards a Consolidated and More Efficient Free Legal Aid (FLA) System in North Macedonia. In that...

Read More