Continuation of the inter judicial dialogue on application of the European Convention on Human Rights at the national level

9 July 2024 Podgorica

The Round table dedicated to strengthening the application of human rights standards in the practices of the Constitutional and regular courts in Montenegro, took place on 9 July 2024 in Podgorica. This event is a part of the overall efforts aimed at achieving two interrelated goals:...

Read More

Improving detection of child trafficking instances in schools in Serbia

17 April 2024 Vrnjacka Banja

Child trafficking is a widespread and underreported phenomenon. According to official data from the Serbian Centre for Human Trafficking Victims’ Protection, the percentage of children among the identified victims of trafficking in Serbia has significantly increased in 2023 and amounts to 62%...

Read More

Lawyers in North Macedonia enhance their skills for providing Free Legal Aid

3 JULY 2024 SKOPJE, NORTH MACEDONIA

Lawyers providing secondary legal aid are crucial in ensuring access to justice and the effective protection of human rights in line with European standards. Supported by the European Union and the Council of Europe’s joint programme, “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye,” and...

Read More

Shërbimi Penitenciar Shqiptar do të adoptojë Terapinë e bazuar në Trauma dhe Terapinë Konjitive të sjelljes duke përmirësuar rehabilitimin e të dënuarve

12 Qershor 2024 Albania

Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës po ndihmojnë autoritetet penitenciare në prezantimin e terapisë së bazuar në trauma dhe terapinë konjitive të sjelljes në burgjet Shqiptare. Në këtë kuadër, stafi i IEVP - “Ali Demi”, ishte pjesë e trajnimit dy-ditor mbi Terapinë e bazuar në Trauma,...

Read More

CEPEJ mbështet ndërgjegjësimin e gjyqtarëve mbi ndërmjetësimin në Shqipëri

2 Korrik 2024 TIRANE, SHQIPERI

Në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës dhe Dhomën Kombëtare të Ndërmjetësimit të Shqipërisë u organizua sot një seminar ndërgjegjësues për referimin në ndërmjetësim me pjesëmarrjen e 15 magjistratëve nga gjykatat e Shqipërisë, ekspertë kombëtarë dhe ekspertë të CEPEJ. Aktiviteti, i...

Read More

High Inspector of Justice in Albania enhances capacities on thematic inspections

27-31 MAY 2024 Tirana/Albania

The European Union and the Council of Europe are supporting the capacities of the High Inspector of Justice (HIJ) in Albania with the methodology for preparing and conducting classic thematic inspection missions, based on best European standards and practices. Participating in a training seminar...

Read More

Ritheksohet angazhimi i institucioneve publike administrative për të forcuar bashkëpunimin institucional në trajtimin sa më efektiv të kërkesave lidhur me pronën

26 qershor 2024 Tiranë

Tryeza e parë koordinuese, e fokusuar në trajtimin e të drejtës së pronës me pjesëmarrjen e institucioneve të administratës publike, u mbajt në Tiranë më 26 qershor 2024. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të asistencës së vazhdueshme të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, dhënë...

Read More

Establishing of a working alliance with a prisoner is the main pre-requisite to rehabilitation, preparation for release and social reintegration

17 - 19 June 2024 ISTOG/ISTOK

The European Union and the Council of Europe continue to assist the penitentiary institutions in Kosovo* by strengthening their capacities related to management of violent and extremist prisoners (VEPs), and those vulnerable to radicalisation. Practical application of the instruments used in...

Read More

Professional judgment on violent extremist and radicalised prisoners has to be verifiable and factual, concluded prison practitioners from Serbia

25 - 26 June 2024 Vrdnik

How to identify signs of radicalisation, perform assessment of risk and make a professional judgment on violent extremist prisoners or marginalised and vulnerable prisoners at risk from radicalisation, and tailor their rehabilitation path, were the main topics discussed at the two-day training...

Read More

Revising oversight procedures in North Macedonia’s prisons

17 - 18 June 2024 Skopje

Improving the prison oversight and reporting procedures put in place by the Directorate for the Execution of Sanctions (DES) of North Macedonia was in the focus of the working group that met on 17-18 June 2024. Guided by a Council of Europe international consultant, the DES oversight team visited...

Read More

Personeli i burgjeve dhe i shërbimit të provës në Shqipëri forcojnë aftësitë e tyre për mjetet e rehabilitimit dhe programin e para- lirimit për të burgosurit ekstremistë të dhunshëm dhe ata të rrezikuar nga radikalizimi

11 Qershor 2024 Durrës/ Shqipëri

Këshilli i Evropës vazhdon të ndihmojë institucionet e vuajtjes së dënimit në Shqipëri duke përmirësuar kapacitetet e personelit të burgjeve dhe ata të shërbimit të provës në lidhje me menaxhimin e të burgosurve të dhunshëm dhe ekstremistë dhe atyre të ndjeshëm ndaj radikalizimit. Në këtë kuadër,...

Read More

Penitentiary practitioners of Montenegro enhance their skills for pre-release work and rehabilitation of violent extremist prisoners and prisoners at risk of radicalisation

5 - 6 June 2024 Bečići

The management of the Montenegrin penitentiary system recognises the need for developing the skills of its front-line practitioners in proper application of specific instruments and rehabilitation approaches to strengthen the rehabilitation of violent extremist prisoners (VEPs), vulnerable and...

Read More

Preparation of persons serving long prison sentences for better reintegration into society

6 June 2024 Belgrade

A new, comprehensive, and structured reintegration programme for persons serving long prison sentences (over 5 years), has been presented to treatment prison officers from Central, Western and Northern Serbia at the beginning of June. Presentations were organised in Novi Sad and Belgrade and...

Read More

Monitoring bodies of Montenegro further strengthen their ability to conduct visits to places of detention

3 - 4 June 2024 Podgorica

The joint European Union and Council of Europe action “Enhancing human rights protection for detained and sentenced persons in Montenegro” organised a specialised training for the National Preventive Mechanism and the Ministry of Justice monitoring officers on 3-4 June in Podgorica. The training...

Read More

Lawyers in Montenegro raise their capacities on the provision of legal aid to the victims of trafficking in human beings

16-17 May 2024 Petrovac - Montenegro

A training programme, focusing on empowering lawyers specialising in supporting victims of trafficking in human beings took place on 16 and 17 May in Petrovac. This programme, supported by the European Union and the Council of Europe, is a result of a collaborative effort, involving the...

Read More

Support for North Macedonia’s Directorate for Execution of Sanctions in setting framework for Prison Police intervention teams

20-21 May 2024 Skopje

A working group of experienced prison officials and senior representatives of Directorate for the Execution of Sanctions met on 20-21 May 2024 in Skopje, to discuss the regulations of Prison Police intervention teams. Introduced as a novelty by the latest amendments to the Law on the Execution of...

Read More

Gjykata e Lartë nxjerr botimin më të ri mbi harmonizimin e praktikës gjyqësore në Shqipëri

14 Maj 2024 Tiranë

Harmonizimi i praktikës gjyqësore vendase, në përputhje me praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), është thelbësor për forcimin e sigurisë juridike dhe parimeve të shtetit të së drejtës. Ky harmonizim përfaqëson një nga prioritetet e projektit të Bashkimit...

Read More

Prokurorë të Ballkanit Perëndimor shkëmbejnë eksperiencat mbi efikasitetin dhe cilësinë në një seminar rajonal të zhvilluar në Tiranë

15-16 MAJ 2024 VLORE, SHQIPERI

Komisioni Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) në bashkëpunim me Këshillin Konsultativ të Prokurorëve Evropianë (CCPE) organizoi më 15 dhe 16 maj në Vlorë, një seminar shumëpalësh të nivelit të lartë për prokuroritë e Shqipërisë, Bosnjes dhe Hercegovinës dhe Kosovës* me fokus në...

Read More

CORRIGENDUM - Call for proposals – CSO grants for supporting women’s access to justice in Türkiye

29 April 2024 ANKARA

Within the framework of the action on “Fostering women’s access to justice in Türkiye” implemented under the joint European Union (EU) and Council of Europe (CoE) Programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” (Horizontal Facility), the Council of Europe is launching a call...

Read More

Police managers in Bosnia and Herzegovina affirm manuals on interviewing and public gatherings

16 - 17 May 2024 Zenica

The new methodology for conducting police interviews and operational procedures for policing public gatherings were the key issues discussed at the meeting of 55 most senior police officials at their 3rd annual co-ordination meeting held on 16-17 May 2023 in Zenica, Bosnia and Herzegovina (BiH)....

Read More