Back Enabling proactive transparency and access to information in North Macedonia

Skopje 22 April 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Enabling proactive transparency and access to information in North Macedonia

Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. – paragraph 1, Article 10 of the European Convention for Human Rights.

Towards ensuring proactive transparency and free access to public information, a kick-off meeting was held in the premises of the Council of Europe Programme Office in Skopje to mark the start of the preparation of Analysis of Case-law of the Administrative Court and High Administrative Court within the framework of the Law on Free Access to Public Information (2019-2023).

The purpose of this Analysis, supported by the EU and Council of Europe, is to collect and analyse representative samples of cases from the above-referred domestic courts. During the meeting the representatives of the Agency for Protection of the Right to Free Access to Public Information (hereinafter: the Agency), as partner for this activity, and the Council of Europe consultants exchanged on the methodology, the content and the expected results of the Analysis. During the discussions, Mr. Petar Gajdov, State cCounsellor for co-operation with holders of information, international co-operation and projects at the Agency, stated: “in the course of preparation of this Analysis it is important to understand and take into consideration the balancing between the private information vs public information, i.e. the private vs the public interest.”  

The Council of Europe consultants, in co-operation with the Agency, will analyse the selected representative cases after the adoption of the new Law on Protection of the Right to Free Access to Public Information, adopted in 2019. The Analysis, expected to be delivered by the end of the year, is expected to provide key findings and recommendations on how to improve free access to public information and identify related revisions in the domestic legal framework.

This activity is implemented under the joint European Union and the Council of Europe action “Protecting freedom of expression and of the media in North Macedonia” (PRO-FREX), part of the programme Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye, which enables the Beneficiaries to meet their reform agendas in the fields of human rights, rule of law and democracy and to comply with European standards.

 

 

Programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë" (Instrumenti Horizontal III) është një nismë bashkëpunimi e cila zgjat nga viti 2023 deri në vitin 2026.

Programi mbulon projekte në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Turqi. Ai u mundëson përfituesve të përmbushin axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë si dhe të jenë në përputhje me standardet evropiane, që është gjithashtu një prioritet në procesin e zgjerimit të BE-së.

Faza e tretë e programit kap vlerën prej 41 milionë euro (85% financohet nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Kjo faqe interneti u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e autorit(ve). Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Evropës.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.