Rad u ovom tematskom području fokusirat će se na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i zaštitne mjere protiv mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjerene na jačanje primjene europske sudske prakse Suda za ljudska prava), učinkovitost pravosudnih sustava (s fokusom na analizu pravosudne statistike za optimizaciju sudske administracije) i / ili pravnu suradnju (koja će se koncentrirati na povećanje individualne neovisnosti sudaca i tužitelja i odgovornost pravosudnog sustava).

Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde
 • Jačanje kvalitete i učinkovitosti pravde u Albaniji (SEJ III) 
 • Podrška izvršenju sudskih odluka i olakšavanje izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u

        Albaniji    

 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji
 • Jačanje načela tretmana osoba lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, europskim standardima i najboljoj

        praksi u Bosni i Hercegovini 

 • Jačanje kvalitete i učinkovitosti pravde na Kosovu* – KOSEJ II  
 • Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sustavu Crne Gore – faza II (2019 –2022) 
 • Unaprjeđenje procesnih prava u pravosudnom sustavu u Crnoj Gori 
 • Dalje unaprjeđenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba u Crnoj Gori  
 • Jačanje neovisnosti i odgovornosti pravosuđa u Srbiji
 • Jačanje učinkovitih pravnih lijekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji   
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih osoba u Srbiji  
 • Podrška poboljšanom pristupu kvalitetnijim uslugama besplatne pravne pomoći u Sjevernoj Makedoniji 
 • Unaprjeđenje kapaciteta kazneno-popravnog sustava i mehanizma vanjskog nadzora u Sjevernoj

        Makedoniji 

 • Podrška implementaciji i izvješćivanju o Akcionom planu o ljudskim pravima u Turskoj 
 • Jačanje kapaciteta kazneno-popravnog sustava u rješavanju radikalizacije u zatvorima na

        Zapadnom Balkanu 

 • Ka boljoj evaluaciji rezultata napora za reformu pravosuđa na Zapadnom Balkanu - „Kontrolna ploča

        Zapadni Balkan“ 

 • HELP na Zapadnom Balkanu 
 • Suradnja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe s parlamentima Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije s ciljem

        postizanja zakonodavnih poboljšanja 

 • Pravosudni zavodi za kvalitetu i održivost (JA-NET)
 • Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.