Natrag Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

Venice 13 December 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) provides opinion to public authorities in Kosovo*

The Expertise Co-ordination Mechanism (ECM) was designed to provide expertise and policy advice in the context of the programme, continued to function as an important instrument for the Beneficiaries in the region, in response to related requests from public authorities.

In this framework, the Venice Commission provided an important opinion to the public authorities in Kosovo*, upon the request of the Minister of Justice of Kosovo,Ms. Albulena Haxhiu, on whether the revised draft amendments to the law on the Kosovo Prosecutorial Council implemented key recommendations defined in the previous opinion adopted in December 2021 by the Venice Commission.

According to the published opinion, the last recommendations shared with the authorities in Kosovo do not affect the general conclusion that the key issues identified by the Commission in the opinion of December 2021 have been addressed.

Read the full opinion HERE .

 

 

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Što je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja unutar sustava Vijeća Europe, o javnim politikama u područjima jačanja pravosuđa, suzbijanja gospodarskog kriminala, borbe protiv diskriminacije te promicanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kao i ustavna pitanja koja potpadaju pod mandat Europske komisije za demokraciju kroz pravo (poznate kao Venecijanska komisija). Takva stručnost pruža se uz puno poštovanje neovisnosti i funkcionalnih specifičnosti nadzornih mehanizama Vijeća Europe i pruža ključnu potporu za procese pristupanja EU-u. Ako postoje aktivnosti programa Horizontal Facility koje spadaju u područje interesa dotičnog korisnika, zahtjev za stručnim mišljenjem može se izravno prilagoditi tim aktivnostima.

 

Tko može podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a?

Ministri (i drugi članovi vlade), predsjednik parlamenta, čelnici parlamentarnih odbora, institucije pučkih pravobranitelja ili neovisne državne institucije dotičnog korisnika (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) mogu podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a.

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Europska unija kao i tijela Vijeća Europe (tj. Glavni tajnik, Odbor ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti), također mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Osim toga, zahtjeve za mišljenje amicus curiae Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.