Council of Europe Palais Strasbourg
Photo of EU Berlaymont Building in Brussels

Što je Horizontal Facility?

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) inicijativa je za suradnju Europske unije i Vijeća Europe za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. travnja 2014. godine potpisali glavni tajnik Vijeća Europe i povjerenik Europske unije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju suradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Program je u tijeku od 2016., a treća faza započela je u siječnju 2023. godine. Treća faza programa (u vrijednosti od 41 milijun eura za razdoblje od 2023. do 2026. godine) zasnovana je na rezultatima iz prethodnih faza.

Treća faza programa obuhvaća projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa također je uključena. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza, koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sustava Vijeća Europe, ostaje važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility III?

Horizontal Facility III program je koji Vijeće Europe provodi od siječnja 2023. godine te sljedećih 48 mjeseci.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility III?

Vrijednost ovog programa je 41 milijun eura (85 % financira EU, 15 % Vijeće Europe).

 

Čime se bavi Horizontal Facility III?

Program Horizontal Facility omogućuje korisnicima da ispunjavaju svoje reformske programe u području ljudskih prava, vladavine prava i demokracije te da se usklade s europskim standardima, što je ujedno i prioritet za proces proširenja EU-a. Horizontal Facility oslanja se na jedinstvene metode rada Vijeća Europe, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke suradnje, temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Europe, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  • osiguravanje pravde
  • borbu protiv korupcije, gospodarskog kriminala i pranja novca
  • promicanje borbe protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih skupina (uključujući LGBT, manjine i Rome)
  • promicanje i zaštitu slobode izražavanja i slobode medija

Sve su ove teme ključni prioriteti dviju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integriranje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnoga društva u provedbi programa Horizontal Facility.

 

Kako funkcionira Horizontal Facility III?

Aktivnosti koje provode korisnici u okviru programa Horizontal Facility osmišljene su na temelju preporuka proizašlih iz mišljenja nadzornih/savjetodavnih tijela Vijeća Europe, a prioritetne su u skladu s potrebama u okviru pregovora o proširenju Europske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup, koji uključuje tehničku podršku i pravne savjete ili savjete o politici:

  • tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility temelji se na „trokutu“ Vijeća Europe koji se sastoji od postavljanja standarda, praćenja i suradnje. Taj trokut predstavlja najveću komparativnu prednost Vijeća Europe. U tom smislu, provedene mjere odnose se na nedostatke koje su utvrdila nadzorna/stručna tijela Vijeća Europe u područjima jačanja pravosuđa, borbe protiv gospodarskog kriminala, borbe protiv diskriminacije te promicanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, s ciljem pružanja podrške korisnicima programa Horizontal Facility u postizanju veće usklađenosti s europskim standardima. Osim toga, projekti koji se provode imaju za cilj doprinijeti napretku pretpristupnih pregovora korisnika u područjima poglavlja 23. i 24. gdje je to relevantno. To se postiže različitim aktivnostima, kao što su seminari, procjene (na primjer, o provedbi određenih dijelova zakonodavstva ili dokumenata o politikama, institucionalni aranžmani; operativni kapaciteti određenih institucija), podrška razvoju novih zakonskih odredbi / dokumenata o politikama / metodologije, smjernice/priručnici (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja unutar sustava Vijeća Europe, o javnim politikama u područjima jačanja pravosuđa, suzbijanja gospodarskog kriminala, borbe protiv diskriminacije te promicanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, kao i ustavna pitanja koja potpadaju pod mandat Europske komisije za demokraciju kroz pravo (poznate kao Venecijanska komisija). Takva stručnost pruža se uz puno poštovanje neovisnosti i funkcionalnih specifičnosti nadzornih mehanizama Vijeća Europe i pruža ključnu potporu za procese pristupanja EU-u.

Glavni partneri u definiranju i provedbi ovog programa su – ovisno o relevantnoj temi – ministarstva pravosuđa, unutarnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudovi, tužiteljstva i tijela za nadzor pravosudnih institucija; javne upravljačke strukture s posebnim odgovornostima u relevantnim područjima, kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; pučki pravobranitelji, tijela za provedbu zakona; kazneno-popravne ustanove; pravni stručnjaci; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove. Ministarstva vanjskih poslova i/ili institucije zadužene za europske integracije korisnika ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

 

Tko koordinira program Horizontal Facility III?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Europe, Europske unije, ureda Vijeća Europe, delegacija Europske unije/Ureda Europske unije i koordinatora korisnika programa Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili europskih integracija koje su vlasti imenovale kao kontakt osobe za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala uključiva i sveobuhvatna koordinacija između Vijeća Europe, Europske unije, sudionika i partnera na dotičnom području nadležnosti, kao i s drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osigurava sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regiji te će osigurati konkretne i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građane regije Zapadnog Balkana i Turske.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.