latest news

Back Joyful opportunities for Roma Youth in Summer at Uzunköprü

Uzunköprü, Türkiye 24 July 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Joyful opportunities for Roma Youth in Summer at Uzunköprü

In Üzünköprü, one of the pilot municipalities of the ROMACTED programme in Türkiye, the ROMACTED Support Team continues its cooperation with the municipality to improve Roma communities living conditions in the region. During the third year of the programme’s implementation, local interventions have been carried out in the partner municipality. The Community Action Group (CAG) and Institutional Working Group (IWG) have reached adequate understanding and maintain an efficient level of cooperation. For example, in 2022 in Üzünköprü, two CAG members received employment within different municipal departments.

This year, with the continuous support, the municipality’s initiatives to take actions to provide Roma neighbourhoods with spaces meeting the needs of the communities is a concrete example of this good cooperation.

Last year, the Roma youth football team received a sponsorship and took part in the annual municipal football tournament. The Municipality of Edirne and the ROMACTED Programme contributed to the provision of 17 jerseys for the Roma youth football team, which ranked 3rd among the 64 teams. This success led to the CAG members to establish two Roma youth associations in the municipality.

In the months that followed, the lack of infrastructures, particularly those intended for children, was identified as one the major issues in the Roma neighbourhood of Mescit during the Community Action Group (CAG) meetings. The absence of a playground and sports field available for Roma youth was raised by the CAG and the ROMACTED facilitators, addressed the issue with the cooperation of Ms Becan, the Mayor of Uzunköprü. Thanks to a strong and reliable communication established with the municipality concerning these needs, construction work started in June 2023 and CAG members volunteered to build the field and repair the playground, especially keeping in mind the outdoor, non-school ground needs of the children during the summer.

The establishment of Community Action Groups contributes to make a change at local level by creating mediation between the Roma communities and the local institutions. This cooperation allows to the Roma a greater participation in public life and the decision-making processes concerning them. The Council of Europe Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion (2020-2025) encourages the effective participation of Roma and Travellers in decision making processes as evidence has shown that the participation of Roma and Travellers in political and public life still does not reflect their demographic weight, particularly at local level. Active participation can enable Roma citizens to be represented at various stages of the decision-making processes and build or rebuild mutual trust between local Roma communities and local institutions.

Learn more about:

ROMACTED Programme in Türkiye: ROMACTED at a Glance


Roman Gençler için Uzunköprü’de Yazın Keyifli Fırsatları

ROMACTED programının Türkiye'deki pilot belediyelerinden biri olan Üzünköprü'de, ROMACTED bölge ekibi bölgedeki Roman topluluklarının yaşam koşullarını iyileştirmek için belediye ile iş birliğini sürdürüyor. Programın uygulanmasının üçüncü yılında  belediye nezdinde yerel çalışmalar gerçekleştirildi. Toplum Eylem Grubu (TEG) ve Belediye Kurumsal Çalışma Grubu yeterli anlayış ve etkin iş birliği düzeyine ulaştı. Örneğin, 2022 yılında Uzunköprü'de iki TEG üyesi belediyenin farklı birimlerinde istihdam edilmiştir.

Bu yıl, sürekli desteğin devamı olarak, Belediyenin, Roman mahallelerinde toplulukların ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar sağlanmak amacıyla harekete geçmesi de bu işbirliğinin somut bir örneğidir.

Geçtiğimiz yıl Roman genç futbol takımı sponsorluk desteği alarak belediyenin her yıl düzenlediği futbol turnuvasına katıldı. Edirne Belediyesi ve ROMACTED Programı, 64 takım arasında 3. olan Roman genç futbol takımına 17 forma sağlanmasına katkıda bulundu. Bu başarı, TEG üyelerinin belediyede iki Roman gençlik derneği kurulması için ilham kaynağı oldu.

Takip eden aylarda, TEG toplantıları sırasında Mescit isimli Roman mahallesinde özellikle çocuklara yönelik altyapı eksikliği en önemli sorunlardan biri olarak tespit edildi. Roman gençlerin kullanabileceği bir oyun alanı ve spor sahasının bulunmaması TEG tarafından gündeme getirildi ve ROMACTED kolaylaştırıcıları Uzunköprü Belediye Başkanı Sn Becan'ın iş birliğiyle konuyu ele aldı. Bu ihtiyaçlar konusunda belediye ile kurulan güçlü ve güvenilir iletişim sayesinde, özellikle yaz döneminde okul dışı alan ihtiyacı artan çocukların durumu göz önünde bulundurularak, Haziran 2023'te inşaat çalışmaları başladı ve TEG üyeleri sahanın inşası ve oyun alanının onarımı için gönüllü oldu.

TEG’lerin kurulması, Roman toplulukları ile yerel kurumlar arasında arabuluculuk yaparak yerel düzeyde değişim yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu iş birliği Romanların kamusal yaşama ve kendilerini ilgilendiren kararların alınması süreçlerine daha etkin katılmalarını sağlamaktadır. Avrupa Konseyi Romanların ve Gezginlerin İçerilmesi Stratejik Eylem Planı (2020-2025) (Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion (2020-2025))  Romanların ve Gezginlerin karar alma süreçlerine etkin katılımını teşvik etmektedir, zira bulgular Romanların ve Gezginlerin siyasi ve kamusal yaşama katılımlarının özellikle yerel düzeyde demografik ağırlıklarını yansıtmadığını göstermektedir. Kamusal ve siyasi hayata aktif katılım, Roman vatandaşların karar alma süreçlerinin çeşitli aşamalarında temsil edilmesini ve yerel Roman toplulukları ile yerel kurumlar arasında karşılıklı güvenin inşa edilmesini veya yeniden inşa edilmesini sağlayabilir.

Daha fazla bilgi için:

Bir bakışta ROMACTED: TÜRKİYE