latest news

Back Gender Equality Training Module completed in Turkey

Print screen from the webinar

Print screen from the webinar

A two-day Training of Trainers (ToT) session on gender equality was organised under EU-CoE ROMACTED Phase II Programme on “Promoting good governance and Roma empowerment at local level” on 2-3 June 2022. Training was held online with the participation of the facilitators who are expected to replicate the training to the Community Action Groups from the partner municipalities.

The first day was dedicated to the following two modules delivered by ROMACTED consultant Mr Hamit Levent Evci: Understanding the Motivations and Expectations of the Participants in the Subject: Introduction to Gender and Gender Equalities. While the training focused on the needs of facilitators in the field related to gender equality, it also included information on how facilitators should deliver this training to and raise awareness of the Roma people on the topic.

The second day was dedicated to the following modules: Gender Equality Training Module 2, Informing the Trainees on the Details of the Field Session, and participants’ practices as Implementing a Healthy Education Program. In addition to substantial content of the modules, the facilitators were asked to make a demo presentation for delivering this training to the Roma citizens to acquire proper presentation skills for an efficient and comprehensive training.

The sessions aim to strengthen gender equality for Roma citizens living in various partner cities and municipalities within the framework of the ROMACTED programme and will be further expanded.


CİNSİYET EŞİTLİĞİ Eğitim Modülü tamamlandı

ROMACTED Faz II “Yerel Düzeyde İyi Yönetişim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Desteklenmesi” Programı kapsamında 2-3 Haziran 2022 tarihlerinde iki günlük toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, seçilen pilot belediyelerdeki Roman topluluğuna eğitim vermesi beklenen Kolaylaştırıcıların katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

ROMACTED danışmanı Hamit Levent Evci tarafından verilen eğitimin ilk günü, iki modüle işlendi: Katılımcıların Toplumsal Cinsiyet konusunda Motivasyon ve Beklentilerini Anlamak ve Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş. Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili alanda kolaylaştırıcıların sahada ki ihtiyaçlarına odaklanırken, kolaylaştırıcıların bu eğitimi Roman ve Roman gibi yaşayan topluluk üyelerine nasıl vermeleri ve farkındalık arttırmalarına yönelik bilgiler de içeriyordu.

İkinci gün, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Modül 2, Kursiyerlerin Saha Oturumunun Detayları Hakkında Bilgilendirilmesi ve Sağlıklı Bir Eğitim Programı Uygulaması modüllerine ayrıldı. Modüllerin önemli içeriğine ek olarak, kolaylaştırıcılardan bu eğitimi Roman vatandaşlarına vermek için bir demo sunumu yapmaları ve verimli ve anlaşılır bir eğitim için uygun sunum becerileri kazanmaları sağlandı.

ROMACTED programı çerçevesinde çeşitli pilot belediyelerde yaşayan Roman vatandaşlar için toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen eğitimler daha da yaygınlaştırılacaktır.

Ankara 2 - 3 June 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page