Ispod se nalaze linkovi za pravne instrumente Vijeća Evrope, mehanizme praćenja i druga tijela koja podupiru aktivnosti programa Horizontal Facility.