Back Serbia: Fostering a democratic school culture

A short film on the results of the Horizontal Facility Action on fostering a democratic school culture in Serbia.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.