Yatay Destek II Nedir?

2019-2022 yılları için Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatay Destek (Horizontal Facility II), Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin, Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye’ye yönelik bir işbirliği girişimidir. Bu girişim, 1 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Avrupa Birliği Komiseri tarafından imzalanan Niyet Beyanının sonuçlarından biri olup bu Niyet Beyanında her iki örgüt ortak fayda sağlanacak kilit alanlarda işbirliklerini güçlendirme konusunda mutabakata varmıştır.

Programın ilk aşamasında çeşitli yararlanıcı kurumlara özel ve bölgesel girişimler yer almış olup bu aşama 2016 – 2019 yılları arasında uygulanmıştır. Programın ikinci aşamasında (41 milyon tutarında bütçesi olup 2019 – 2022 yılları arasında uygulanacaktır) 1. aşamada elde edilen  sonuçlar geliştirilmeye devam edilerek tematik alanlar Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye için son derece önemli konular olan ifade özgürlüğü ve medyanın yeni konular olarak eklenmesiyle genişletilmiştir.

Programın ikinci aşaması Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Türkiye’yi kapsamakta ve programın bölgesel boyutu güçlendirilmektedir. Avrupa Konseyi sistemi kapsamında yasama uzmanlığı ve politika danışmanlığı sunan Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması tüm yararlanıcılara sunulan programın önemli bir parçası olmaya devam edecektir.

 

Yatay Destek II ne kadar sürecek?

Yatay Destek Avrupa Konseyi tarafından Mayıs 2019 itibariyle 36 aylık bir süre için uygulanan üç yıllık bir programdır.

 

Yatay Destek II’nin maliyeti nedir?

Bu desteğin toplam bütçesi yaklaşık 41 milyon Avrodur (%85’i Avrupa Birliği, %15’i ise Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

 

Yatay Destek II ne sağlayacak?

Yatay Destek, ilgili olması hâlinde, AB genişleme süreci çerçevesi de dahil olmak üzere, Yararlanıcıların, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında reform gündemlerini yerine getirmelerini ve Avrupa standartlarına uymalarını sağlamaktadır. Yatay desteğin temelinde Avrupa Konseyi’nin özgün çalışma yöntemleri yer almaktadır. Bu yöntemlerde, Avrupa Konseyinin izleme organlarının Örgütün anlaşmaları ve diğer standartlarına uyum için yararlanıcıların mevzuat ve politikalarında gelişme kaydedilmesi gereken alanları vurgulayan sonuç ve önerilerine dayalı olarak ihtiyaca göre tasarlanan teknik işbirliği faaliyetleri bulunmaktadır.

Yatak Destek kapsamında şu konular yer almaktadır:

  • Adaletin tesis edilmesi;
  • Ekonomik suç ile mücadele;
  • Ayrımcılıkla mücadele ve hassas grupların (LGBTİ bireyler, azınlıklar ve Romanlar) haklarının korunması ve
  • İfade ve basın özgürlüğü.

Tüm konular iki Örgütün Batı Balkanlar bölgesi ve Türkiye’deki temel öncelikleridir.

Tüm Yatay Destek eylemleri toplumsal cinsiyetin plan ve programlara dahil edilmesi, azınlıklar ve hassas grupların korunması gibi kesişen konuları ele alacak ve program uygulamasına sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesini öngörecektir.

 

 

Bu internet sitesi Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi Ortak Projesinin fonları kullanılarak hazırlanmıştır. Burada belirtilen görüşler hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Avrupa Konseyinin resmi görüşü olarak değerlendirilemez.

 

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.