İlgili faydalanıcıların ihtiyaç ve önceliklerine göre, bu alanda yürütülecek çalışmalarda kamu denetçiliği kurumlarının desteklenmesi, kapsayıcı eğitim (eğitim sisteminde ırkçılık, zorbalık, ayrıştırma ve aşırıcılık konularını ele alarak), insan ticareti (insan ticareti mağdurlarına destek konusuna odaklanılarak), ulusal azınlıklara karşı ve/veya cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele konularına yoğunlaşılacaktır.

“Tema III - Ayrımcılıkla mücadele ve hassas grupların haklarının korunmasının teşvik edilmesi” alanındaki projeler: