İlgili yararlanıcıların ihtiyaç ve önceliklerine göre, bu alanda yürütülecek çalışmalarda kamu denetçiliği kurumlarının desteklenmesi, kapsayıcı eğitim (eğitim sisteminde ırkçılık, zorbalık, ayrıştırma ve aşırıcılık konularını ele alarak), insan ticareti (insan ticareti mağdurlarına destek konusuna odaklanılarak), ulusal azınlıklara karşı ve/veya cinsel yönelik veya cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele konularına yoğunlaşılacaktır.

Konu III “Ayrımcılıkla mücadele” ile ilgili Eylemler Konu III “Ayrımcılıkla mücadele” ile ilgili Eylemler
 • Arnavutluk’ta çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi    
 • Bosna-Hersek’te çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Bosna-Hersek’te insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Bosna-Hersek’te Herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Kosova’*da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Karadağ’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Karadağ’da herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Kuzey Makedonya’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Kuzey Makedonya’da insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Sırbistan’da çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Sırbistan’da insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele 
 • Sırbistan’da Herkes için nitelikli eğitim (QUALITY ED) 
 • Türkiye’de kadına karşı şiddet ve aile içi şiddete karşı kapsamlı kurumsal müdahalenin güçlendirilmesi 
 • Türkiye'deki göçmenlerin ve insan ticareti mağdurlarının insan hakları açısından korunmasının güçlendirilmesi                                                                                                                                                                                                                        
 • Batı Balkanlarda çeşitlilik ve eşitliğin desteklenmesi 
 • Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi 

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.