İlgili faydalanıcıların ihtiyaç ve önceliklerine göre, bu alanda yürütülecek çalışmalarda kamu denetçiliği kurumlarının desteklenmesi, kapsayıcı eğitim (eğitim sisteminde ırkçılık, zorbalık, ayrıştırma ve aşırıcılık konularını ele alarak), insan ticareti (insan ticareti mağdurlarına destek konusuna odaklanılarak), ulusal azınlıklara karşı ve/veya cinsel yönelim veya toplumsal cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıkla mücadele konularına yoğunlaşılacaktır.

“Tema III - Ayrımcılıkla mücadele ve hassas grupların haklarının korunmasının teşvik edilmesi” alanındaki projeler:
 • Arnavutluk'ta ayrımcılığa karşı korumanın iyileştirilmesi
 • Eşit, kapsayıcı ve hoşgörülü bir Bosna-Hersek'e doğru
 • Herkes için nitelikli eğitim – Bosna-Hersek
 • Ayrımcılık ve nefretle mücadele
 • Karadağ'da nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadele
 • Herkes için nitelikli eğitim – Karadağ
 • Kuzey Makedonya'da nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadele
 • Kuzey Makedonya'da insan ticaretiyle mücadelenin güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da ayrımcılıkla mücadele ve çeşitliliğin teşvik edilmesi
 • Sırbistan'da insan ticaretiyle mücadelenin güçlendirilmesi
 • Herkes için nitelikli eğitim – Sırbistan
 • Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi (WA2J Türkiye)
 • Türkiye'de dijital vatandaşlık eğitimi pilot projesi
 • Batı Balkanlar'da eşitliğin teşvik edilmesi ve ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele
 • Batı Balkanlar'da Kadınların Adalete Erişimi (WAJ)