• Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması nedir?

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması (UKM)  adaletin güçlendirilmesi, ekonomik suçlar ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve Avrupa Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu)  yetki alanına giren anayasal konularda mevzuat danışmanlığı ve politika tavsiyesi taleplerine yanıt vermek üzere Avrupa Konseyi sistemi bünyesinde uzmanlık desteği sunmaktadır. Bahsi geçen uzmanlık desteğinin sunulmasında Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarının bağımsızlık ve işleyiş özelliklerine tamamen uygun hareket edilerek AB’ye katılım süreçlerinde ülkelere önemli bir destek sağlanmaktadır. Faydalanıcının ilgi duyduğu çalışma alanlarına ilişkin Yatay Destek projeleri mevcut ise, uzman görüşü destek talebi doğrudan bu projeler aracılığıyla karşılanabilir.

 

Kimler UKM kapsamında talepte bulunabilirler?

Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye’deki bakanlar (ve diğer hükümet yetkilileri), meclis başkanı, meclis komite başkanları, kamu denetçiliği kurumları veya ilgili faydalanıcı ülkelerdeki bağımsız devlet kurumları UKM kapsamında uzman görüşü için talepte bulunabilirler.

Ayrıca, özellikle Venedik Komisyonunun yetki alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi organları (örneğin; Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi), UKM desteği için talepte bulunabilirler.

Bunlara ilaveten, anayasa mahkemeleri, Venedik Komisyonu tarafından sağlanan amicus curiae (bilir kişi) açıklamaları için talepte bulunabilir.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.