Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması nedir?

Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması (UKM)  adaletin tesis edilmesi, ekonomik suç ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve Avrupa Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu)  yetki alanına giren anayasal konularda mevzuat uzmanlığı ve politika tavsiyesi taleplerine yönelik olarak Avrupa Konseyi sistemi bünyesinde uzmanlık sunmaktadır. Bu uzmanlık sunulurken Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarının bağımsızlık ve işleyiş özelliklerine tamamen uygun hareket edilerek AB’ye katılım süreçlerinde kilit destek sunulmaktadır.

 

Kimler UKM kapsamında talepte bulunabilirler?

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan veya Türkiye’nin bakanları (ve diğer hükümet yetkilileri) ya da meclis başkanı UKM kapsamında uzman görüşü için talepte bulunabilirler.

Ayrıca, özellikle Venedik Komisyonunun yetki alanına giren konularda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi yapıları (örneğin; Genel Sekreter, Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi), UKM desteği için talepte bulunabilirler.

Bunlara ilaveten, anayasa mahkemeleri, Venedik Komisyonu tarafından amicus curiae (mahkeme dostu) açıklaması talebinde bulunabilir.

 Ayrıntılı bilgi için UKM broşürüne başvurulabilir

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.