Bu alandaki çalışmalar Avrupa standartları doğrultusunda ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Çalışmaların hedef kitlesi hukukçular (hakim, savcı ve avukatlar), emniyet görevlileri, Basın Düzenleme Kuruluşları ile medya mevzuatı ve gazetecilik ile ilgili konulardan sorumlu devlet kurumlarının yanı sıra medya aktörleridir (gazeteciler, gazeteci cemiyetleri, öz denetim kurumları, hukuk ve iletişim fakültesi öğrencileri ile diğer medya kuruluşları).

Konu 4 “İfade özgürlüğü” ile ilgili Eylemler Konu 4 “İfade özgürlüğü” ile ilgili Eylemler
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Arnavutluk JUFREX 2   
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Bosna – Hersek JUFREX 2 
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Kosova* JUFREX 2 
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Karadağ JUFREX 2 
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Kuzey Makedonya JUFREX 2 
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü – Sırbistan JUFREX 2 
  • Güneydoğu Avrupa’da ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü JUFREX 2 

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.