Bu alandaki çalışmalar Avrupa standartları doğrultusunda ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün yaygınlaştırılmasına odaklanmaktadır. Çalışmaların hedef kitlesi hukukçular (hakim, savcı ve avukatlar), emniyet görevlileri, Basın Düzenleme Kuruluşları ile medya mevzuatı ve gazetecilik ile ilgili konulardan sorumlu devlet kurumlarının yanı sıra medya aktörleridir (gazeteciler, gazeteci cemiyetleri, öz denetim kurumları, hukuk ve iletişim fakültesi öğrencileri ile diğer medya kuruluşları).

Actions under theme IV: freedom of expression and freedom of the Media Actions under theme IV: freedom of expression and freedom of the Media

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.