Bu alanda yürütülecek çalışmalarda, Avrupa standartları uyarınca ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğünün desteklenmesine odaklanılacaktır. Hedef gruplar; hukukçular (hâkimler, savcılar, avukatlar), kolluk kuvvetleri, Medya Düzenleme Otoriteleri, medya mevzuatı ve gazetecilikle ilgili konulardan sorumlu devlet kurumlarının yanı sıra medya aktörlerinden (gazeteciler, gazeteci dernekleri, özdenetim organları, hukuk ve gazetecilik bölümü öğrencileri ve diğer medya kuruluşları) oluşmaktadır. Verilerin korunması ve kamuya açık bilgilere erişim konuları, ifade ve medya özgürlüğünün korunması teması içinde ön plana çıkmaktadır.

“Tema IV - İfade ve medya özgürlüğünün korunması ve desteklenmesi”alanındaki projeler:
  • Arnavutluk'ta ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-A)
  • Bosna-Hersek'te ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-BH)
  • İfade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-K)
  • Karadağ'da ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-M)
  • Kuzey Makedonya'da ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-NM)
  • Sırbistan'da ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX-S)
  • Batı Balkanlar'da ifade ve medya özgürlüğünün korunması (PRO-FREX)