Yatay Destek siyasi partilerin fonlandırılmasında şeffaflık, malvarlığı beyan sistemleri, ulusal risk değerlendirmeleri ve mali istihbarat birimlerinde kapasite geliştirmeye yönelik tedbirler dahil olmak üzere yolsuzluk, para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi de hedefleyecektir. Ayrıca, belirli yararlanıcı faaliyetlerinde eğitimde yolsuzluk konusu da özel olarak ele alınacaktır.

Konu II “Yolsuzlukla mücadele” ile ilgili Eylemler Konu II “Yolsuzlukla mücadele” ile ilgili Eylemler
  • Arnavutluk’ta ekonomik suçla mücadele eylemi 
  • Karadağ’da ekonomik suçla mücadele eylemi 
  • Kuzey Makedonya’da ekonomik suçla mücadele eylemi 
  • Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de ekonomik suçla mücadele eylemi 

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.