Geri Supporting the role of local government on the treatment of property registration processes

Albania 11 April 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Supporting the role of local government on the treatment of property registration processes

A series of three outreach monitoring activities were held, in the Municipalities of Librazhd (28 March) , Berat (3 April) and Malësi e Madhe (9 April), to collect data on the involvement of local government institutions in handling remaining key issues in property registration.

Representatives of the cadastral and urban planning sectors provided their valuable technical insight into how local government can play an important role in guaranteeing the principle of legal certainty and the values embodied in the European Convention on Human Rights on the right to property, pursuant to Law no. 20/2020 "On the finalization of transitional ownership processes in the Republic of Albania". During the monitoring activities, challenges and practical issues faced by the municipal cadastral offices on the process of agricultural land titles registration, the immediate need for unification of cadastral maps, and strengthening of inter-institutional coordination on the process of initial property registration and registration of state property, were specifically identified. In addition, possible suggestions were proposed on establishing specific separation of administrative competences between local and central government regarding legalization processes.

This pilot monitoring in few selected municipalities supported by EU and Council of Europe aims at identifying suitable measures for strengthening the capacities of cadastral offices representatives in local municipalities regarding the treatment of property issues.

This initiative aligns with the action on “Improving the protection of the right to property and facilitating the execution of ECtHR judgments in Albania (D-REX III)”, under the European Union and the Council of Europe joint programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye".

 


 


 


 

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.