Geri Manual for police education on equality & non-discrimination: a new resource for police trainers in the Western Balkans

Western Balkans 23 April 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Manual for police education on equality & non-discrimination: a new resource for police trainers in the Western Balkans

The Manual for police education on equality & non-discrimination translated into local languages of the Western Balkans is finally out and available for download.

Law enforcement plays a key role in combating racism and racial discrimination, and in promoting human rights, democracy, and the rule of law. In this respect, high standards of professionalism and fairness should be maintained. Well-trained police officers, who can give support to victims of hate crimes, are an asset to every community.

With the aim of supporting law enforcement in protecting societies in all their diversity and complexity, the Manual for police education on equality & non-discrimination is tailored to police trainers, police training institutions, or key police partners, including municipal authorities, NGOs, specialised community services. The manual provides training methods, exercises, and practical activities to plan and implement effective training programmes for police officers.

Through six modules, written by experts in the field, the Manual touches upon a variety of topics. It provides an overview of the main equality and non-discrimination concepts and principles, including "racism", "direct and indirect discrimination" and "hate crime". The Manual also explores how to develop open, proactive, constructive, and positive relationships with local communities that are concerned with, and affected by, equality, diversity, and non-discrimination issues in policing.

The Manual is produced within the joint European Union/Council of Europe programme "Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” and its action on "Promoting equality and combating racism and intolerance in the Western Balkans".

 

 Manual for Police Education on Equality & Non-Discrimination in Albanian 

 Version in Albanian

 Version in Bosnian​​​​​​ 

 Version in Macedonian

 Version in Serbian 

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.