Geri Law students in North Macedonia increase their knowledge on legal aid in criminal proceedings

Skopje 27 March 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Law students in North Macedonia increase their knowledge on legal aid in criminal proceedings

In an effort to deepen students' understanding of legal aid in criminal proceedings, a lecture was held at the Legal Clinic for criminal law, located within the Faculty of Law "Iustinianus Primus" in Skopje, North Macedonia. 19 law students discussed and explored the crucial aspects of legal aid in criminal proceedings, under the guidance of the Council of Europe consultant Victor Zaharia.

The lecture underscored the fundamental principle that individuals detained, arrested, or charged with criminal offenses must have access to legal aid at every stage of the legal process. From initial police questioning to the highest appellate stages, the right to legal representation is pivotal. Zaharia, drawing upon his extensive experience as President of the Moldova National Council for State Guaranteed Legal Aid and as a member of the Committee for the Prevention of Torture (CPT), shed light on international standards and best practices.

Furthermore, the session facilitated an interactive dialogue among students on the prospect of establishing a unified body to manage the free legal aid system in North Macedonia. Insights from Moldova's successful model served as inspiration, illustrating the potential for an efficient, effective, and responsive legal aid system tailored to the needs of the people.

This lecture is organised with the support of the action “Towards a consolidated and more efficient Free Legal Aid (FLA) system in North Macedonia” which is part of the joint European Union and Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” in co-operation with the Legal Clinic for criminal law at the Faculty of Law Iustinianus Primus in Skopje.

 

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.