Geri Empowering Legal Clinics and Civil Society Organizations to enhance Free Legal Aid system in North Macedonia

SHTIP, NORTH MACEDONIA 15-19 APRIL, 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Empowering Legal Clinics and Civil Society Organizations to enhance Free Legal Aid system in North Macedonia

The legal clinics and civil society organisations (CSOs) authorised for the provision of primary legal aid, are instrumental in ensuring access to justice and to effectively apply protection of human rights in line with European standards.

Around 25 participants attended a five-days training of trainers on the “Provision of free legal aid (FLA) in North Macedonia” dedicated to representatives of legal clinics and CSOs authorised for providing Free Legal Aid services in North Macedonia. Supported by the European Union and Council of Europe joint programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” and in close co-operation with the Legal Clinic at the Faculty of Law in Shtip, the participants strengthened their capacities with relevant knowledge and tools to be future trainers in the field of free legal aid.

The importance of preparing  future mentors to support the overall legal aid system in North Macedonia and their role as drivers of change for better implementation of the Law on Free Legal Aid and protection of citizen’s rights, was stressed in the opening remarks by Oleg Soldatov, Head of the Council of Europe Programme Office in Skopje.

Throughout the training, participants strengthened their presentation and communication skills through hands-on exercises and simulated training sessions on various free legal aid topics. Equipped with newfound knowledge and techniques, they are expected to conduct in the future capacity-building activities for students and authorised CSOs representatives.

Maria Marinova Alkalay was the leading consultant to conduct the adult learning part of this training, while the legal aspects of the training were covered by the local consultants Maja Atanasova, Goce Kocevski and Elena Georgievska. Three representatives from the Ministry of Justice's Regional Offices and three practicing attorneys actively participated and made valuable contributions to the training.

This training session is organised with the support of the action “Towards a consolidated and more efficient Free Legal Aid (FLA) system in North Macedonia” which is part of the joint European Union and Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye”.

 

Horizontal Facility III

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” (Yatay Destek III), 2023'te başlayan ve 2026'ya kadar devam edecek bir iş birliği girişimidir.

Program, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova*, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki projeleri kapsamaktadır. Bu program ile, faydalanıcıların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarındaki reform gündemlerini yerine getirmeleri ve AB genişleme süreci için de bir öncelik olan, Avrupa standartlarına uyum sağlamaları desteklenmektedir.

Programın üçüncü aşaması 41 milyon Euro tutarında bir bütçeye sahiptir (bu bütçenin %85'i Avrupa Birliği tarafından, %15'i Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir).

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin mali desteği ile hazırlanmıştır. Burada ifade edilen görüşler hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin resmi görüşünü yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.